Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bli politiker

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och påverka hur Borås kommun ska utvecklas på kort och lång sikt kan du bli politiker på lokal nivå. Som politiker är du en del av den demokratiska styrningen av Borås.

Hur blir jag politiker i Borås Stad?

För att kunna vald till ett politiskt uppdrag måste du vara medlem i ett politiskt parti som är representerat i Kommunfullmäktige och du måste vara folkbokförd i kommunen. Den här mandatperioden, 2022-2026, är följande partier representerade:

 • Centerpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • Socialdemokraterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Före valet till Kommunfullmäktige, som sker i samband med de allmänna valen var fjärde år, väljer partierna ut vilka de vill nominera till valet av Kommunfullmäktige. Sedan är det upp till röstberättigade kommuninvånare att rösta på ett parti och/eller en specifik person som hen vill ska få en plats i Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i stadens nämnder och bolagsstyrelser, och mandatfördelningen mellan partierna speglar sammansättningen i Kommunfullmäktige.

Vad innebär det att vara politiker i Borås Stad?

De flesta politiker i Borås Stad är fritidspolitiker. De har ofta andra jobb och går på sammanträden på sin fritid. Hur ofta nämnder eller styrelser sammanträder varierar. De flesta sammanträder en gång i månaden.

Under tiden mellan möten förväntas den som är politiker att hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde, läsa in sig på handlingar, vara delaktig i den offentliga debatten, möta medborgare och ansvara för de politiska besluten.

Fritidspolitiker får ersättning för de sammanträden de deltar i. Denna ersättning kallas för arvode. Politikerna kan också få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den inkomst hen förlorar genom att gå på sammanträdet. En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser. Arvodet är 201 kr/påbörjad halvtimma. Denna summa justeras varje år.

Roller och ansvar

Huvuduppgiften som förtroendevald är att fatta beslut. I politikerrollen ingår att varje år besluta om verksamhetens inriktning, målsättning och finansiering och därigenom sätta agendan för verksamheten.

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av kommunens gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt styra och leda en organisation.

Tjänstepersoner ansvarar för att verkställa de politiska besluten i kommunen. I tjänstepersonsrollen ingår att analysera och leverera underlag till politikerna inför beslut och återkoppla resultat och effekter. Tjänstepersoner ska stödja politiken genom att utgå från fakta, saklighet och opartiskhet och berätta vad som går att genomföra, vilka möjligheter, risker, positiva och negativa konsekvenser olika förslag kan få. Tjänstepersonerna ska främja demokratiska värderingar, till exempel alla människors lika värde, mångfald och rättssäkerhet.

Kortfattat går det att säga att politikerna beslutar om vad som ska göras i kommunen medan tjänstepersonerna bestämmer hur det ska utföras.

Kommunal självstyrelse

Kommunal självstyrelse innebär att kommuner sköter lokala frågor med en stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande politiska församlingar som utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen.

Begreppet självstyrelse finns sedan 1974 inskriven i grundlagen. Den syftar till att ge människor ansvar och inflytande över gemensamma frågor.

Självstyrelsen innebär att kommuner har ett brett uppdrag och ansvarar för en rad uppgifter som rör välfärd och lokal samhällsutveckling samtidigt som de ska upprätthålla väl fungerande demokratiska institutioner. Kommunerna har ett stort handlingsutrymme, men styrs samtidigt av lagar, nationella uppdrag och statliga regleringar. Kommunerna har rätt att ta ut skatt av medborgarna för att finansiera sin verksamhet.

Utbildning för politiker

För att ge en grund att stå på som politiker ordnar kommunen utbildningar under mandatperioden. Innehållet i utbildningarna kan skilja sig åt beroende på vilken politisk post du innehar.

I början av varje ny mandatperiod får politiker utbildning för att kunna utföra sitt uppdrag. De olika nämnderna brukar också ha utbildningar för sina politiker.

Digitala handlingar, läsplatta och e-postadress

Borås Stad använder digitala kallelser och digitala handlingar. För att kunna läsa de digitala handlingarna ska du som är ledamot eller ersättare låna en läsplatta under tiden du har ett uppdrag.

Alla som har ett förtroendeuppdrag i Borås Stad får också en kommunal e-postadress (fornamn.efternamn@politiker.boras.se) under sitt uppdrag. Alla utskick från kommunen skickas till denna e-postadress. Det är också denna e-postadress som syns i dina kontaktuppgifter på kommunens webbplats.

Vill du veta mer?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har mycket information som vänder sig till den som är ny som förtroendevald. Informationen ger också en inblick hur det är att vara politiker på kommunal eller regional nivå,

Stöd och utbildning för nya förtroendevalda (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bli politiker

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...