Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Extravuxen

 Extravuxen är en ny insats som Borås Stad har startat i samarbete med organisationen Maskrosbarn. Insatsen är till för ungdomar från 13 år. Uppdraget bygger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från ungdomen, där ungdomen och du som extravuxen tillsammans bestämmer hur kontakten ser ut. Insatsen innebär att hitta på saker tillsammans men också att vara stöttande och kunna samtala om svåra saker med ungdomen. Vid enstaka tillfällen ska ungdomen också kunna övernatta hos dig.

Vem kan bli extravuxen?

 Som extravuxen skall du vara öppen och intresserad av hur andra människor har det samt vara en trygg, stabil och god förebild. Du ska gärna ha erfarenhet av att möta ungdomar.

Vilka är ungdomarna?

Det kan finnas många olika orsaker till att en ungdom behöver en extravuxen. Ett exempel är när ungdomen har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge ungdomen det stöd som det behöver.

Hur går det till att bli extravuxen?

När du anmält ditt intresse för att bli extravuxen gör en familjehemssekreterare en utredning. För att skapa de bästa förutsättningarna för ungdomarna är det viktigt att varje extravuxen är noga utredd. I utredningen ingår också registerkontroller.

Tillsammans med familjehemssekreteraren förs en dialog kring vilken ungdom som kan passa dig. Du som extravuxen har alltid möjlighet att tacka nej till ett erbjudet uppdrag. Uppdragets längd kan variera beroende på ungdomens behov men grundtanken med insatsen är långsiktighet.

Som extravuxen får du:

  • Utbildning
  • Löpande råd och stöd från Socialtjänsten
  • Ersättning enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer

Är du intresserad?

Kontakta Familjehemsenheten:

Fyll i intresseanmälan för att bli kontaktad och få mer information.

Facebook: @familjehemsenhetenborasstad

Läs mer:

Läs mer om extravuxen på Maskrosbarns hemsida Länk till annan webbplats..

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Extravuxen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender