Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontaktperson

Som kontaktperson är du ett stöd i vardagen åt ett barn eller en ungdom. Uppdraget är anpassat efter barnets eller ungdomens behov och varierar därför mycket. Vanligtvis träffas ni utanför hemmet en gång i veckan.

Vem kan bli kontaktperson?

Som kontaktperson bör du vara öppen och intresserad av hur andra människor har det samt vara en trygg, stabil och god förebild.

Vilka är barnen?

De barn och ungdomar som har behov av en kontaktperson varierar i ålder. Det kan finnas många olika orsaker till att ett barn eller en ungdom behöver en kontaktperson. Ett exempel är när barnet eller ungdomen har ett litet nätverk och behöver mer stimulans och någon att prata med. Ett annat är när barnet eller ungdomen har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte kan eller har möjlighet att ge barnet det stöd som det behöver.

Hur går det till att bli kontaktperson?

När du anmält ditt intresse för att bli kontaktperson gör en familjehemssekreterare en utredning. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje kontaktperson är noga utredd. Vi gör också kontroller i polis- och socialregister samt i kronofogdens register.

Tillsammans med familjehemssekreteraren förs en dialog kring vilket barn som kan passa dig. Kontaktpersonen har alltid möjlighet att tacka nej till ett erbjudet uppdrag. Uppdragets längd kan variera beroende på barnets behov.

Som kontaktperson har du:

  • Stöd av erfarna familjehemssekreterare
  • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
  • Möjlighet till handledning

Är du intresserad?

Kontakta Familjehemsenheten:

Fyll i intresseanmälan för att bli kontaktad och få mer information.

Facebook: @familjehemsenhetenborasstad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontaktperson

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender