Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Jourhem

Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma kan i det första akuta skedet behöva komma till ett jourhem tills vi har utrett barnets behov. Det kan vara i en kortare period eller till dess att vi har hittat en mer långsiktig lösning.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem är en familj som kan ta emot barn i olika åldrar och med olika behov i ett akut skede.

I ett jourhem är en vuxen hemma på heltid mot ersättning.

Vem kan bli jourhem?

Olika slags jourhem behövs eftersom behoven ser olika ut. Hem i lägenhet, hus på landet, ensamstående eller stor familj, äldre eller yngre, olika kulturell bakgrund. Allt detta kan variera så länge jourhemmet har utrymme, tid och tålamod. Ni behöver vara beredda på att kunna ta emot ett barn med kort varsel och ha ett rum redo.

Vilka är barnen?

De barn som inte kan bo hemma och akut behöver komma någon annanstans. Barnens behov av omsorg kan variera mycket. Barnen är mellan 0-18 år.

Hur går det till att bli jourhem?

När ni anmält ert intresse att bli jourhem gör en familjehemssekreterare en utredning. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi kommer på hembesök och att vi intervjuar er. Vi gör också kontroller i polis- och socialregister samt i kronofogdens register.

Som jourhem får ni

  • Stöd av erfarna familjehemssekreterare
  • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
  • Utbildning och regelbunden handledning

Samarbete med familjen och stöd av socialtjänsten

Ni behöver kunna förhålla er till flera olika samarbetspartners, inte bara socialtjänsten utan också barnets föräldrar och nätverk, sjukvård, skola och många fler. Kontakten och samarbetet med barnets föräldrar och släkt är en viktig del i uppdraget som jourhem.

Som jourhem har ni ansvar för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns till hands om ni behöver vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det, och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Är du intresserad?

Kontakta Familjehemsenheten:

Fyll i intresseanmälan för att bli kontaktad och få mer information.

Facebook: @familjehemsenhetenborasstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Jourhem

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender