Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom omsorg och stöd

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet,  inom området omsorg och stöd.

Program

Program för föräldraskapsstöd Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.
Programmet ger grunder för det föräldrastöd som Borås Stad ska erbjuda.

Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att skapa grundförutsättningar för kunskapsbaserad, sektorsövergripande och kommunal ungdomspolitik.

Program för ett tillgängligt samhälle Pdf, 89.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Programmet visar kommunens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar stadens ambitioner för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås.

Program mot hemlöshet Pdf, 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Ekonomiska och sociala problem kan vara orsaker men i hög grad även strukturellla faktorer som till exempel tillgången på bostäder.

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 175.1 kB.
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.

Program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande arbete Pdf, 87 kB.
Borås Stads program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar)-förebyggande arbete syftar till att tydliggöra kommunövergripande inriktningar i det ANDTS-förebyggande arbetet, det vill säga vilka insatsområden som Borås Stad valt att särskilt utveckla under perioden 2022–2026.

Program för en god individ-och familjeomsorg Pdf, 162.7 kB.
Syftet med Program för en god individ- och familjeomsorg är att formulera utvecklingsarbetet för vår verksamhet. Det ska göras på ett sätt som håller över tid och är politiskt förankrat. Det gör att vi är förberedda på utmaningar som kommer och vi kan ha en modern individ- och familjeomsorg där personens behov är i centrum. Vi ska kunna utföra vårt uppdrag med hög kvalitet.

Riktlinjer

Riktlinjer för vård- och omsorgsboende, hemtjänst, korttidsboende och hemvårdsbidrag  samt  regler för hemvårdsbidrag och förenklat beslutsfattande Pdf, 429.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende utgår från socialtjänstlagens intentioner. Riktlinjen vänder sig till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt.

Reglerna beskriver vad som gäller vid förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen 4 kap. 2a§, för
äldreomsorgen i Borås Stad.

Policy

Kostpolicy Pdf, 201.4 kB.
Kostpolicyn tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet med styrning och ledning och utveckling inom måltidsområdet

Regler

Regler för trygghetsboende Pdf, 113.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Trygghetsbostäderna överbryggar glappet mellan det ordinära boendet och vård- och omsorgsboendet. Boendeformen är förebyggande genom att den kan undanröja eller skjuta upp behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende. För detta måste boendet uppfylla kraven i dessa regler.


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom omsorg och stöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender