Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kvalitetsberättelser

På denna sida publicerar vi de kvalitetsberättelser som tas fram varje år inom Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.

2022

2021

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Borås Stad

Socialstyrelsen har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Handlingsplanens övergripande vision är God och säker vård – över allt och alltid.

Svenska kommuner ska ta fram lokala handlingsplaner för ökad patientsäkerhet. I Borås Stad har Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen, som båda bedriver kommunal primärvård (hemsjukvård), tagit fram en gemensam handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Handlingsplanen strukturerar och tydliggör områden som är viktiga att utveckla, för att öka patientsäkerheten. Handlingsplanen är nära knuten till patientsäkerhetsberättelsen, som tas fram varje år. Handlingsplanen visar vad vi behöver göra. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver vad vi har gjort och resultatet av det.

I handlingsplanen finns en nulägesanalys, som beskriver hur väl patientsäkerhetsarbetet fungerar i Borås Stad på en rad olika områden. Nulägesanalysen visar på att det finns områden som fungerar väl redan idag, men det finns också områden som behöver utvecklas och områden som inte alls är tillfredställande.

Utifrån denna nulägesannalys har förvaltningarna tagit fram en prioriteringslista på vad som ska förbättras.

Vill du ta del av hela handlingsplanen för ökad patientsäkerhet kan du kontakta:

Susanne Sprigg, verksamhetschef, Sociala omsorgsförvaltningen

Kristina Söderlund, verksamhetschef, Vård och äldreförvaltningen

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kvalitetsberättelser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender