Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturstipendium

Kulturnämnden delar årligen ut två kulturstipendier, ett Arbetsstipendium och ett Utbildningsstipendium. Kulturnämnden fungerar som stipendienämnd för utdelning av båda stipendierna och beslutar om stipendiernas storlek. Stipendium kan endast tilldelas en gång per person eller grupp av personer. Stipendium delas endast ut till en person eller en grupp per tillfälle.

Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom kultur kan beviljas för konstnärlig utveckling inom litteratur, fotografi, konst, folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film och rörlig bild, musik, textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum och kulturarv.
Sökande ska vara folkbokförd i Borås samt ha sin kulturella verksamhet förlagd till Borås. Även grupper kan söka.

Utbildningsstipendium

Utbildningsstipendium inom kultur kan beviljas för konstnärlig utveckling inom litteratur, konst, fotografi, folkbildning, dans och teater och annan scenkonst, film och rörlig bild, musik, textil och mode, konsthantverk och hemslöjd samt museum och kulturarv.
Sökande är eller har varit folkbokförd i Borås.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 31 mars och görs via ett av de två formulären nedan.
Du kan också skriva samma uppgifter och maila till kultur@boras.se


Kulturnämndens ARBETSSTIPENDIUM ger möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.Beskriv vilken konstnärligt utveckling som avses och hur det har betydelse för Borås kulturliv och/eller samhällsutveckling

På vilket sätt kommer arbetsstipendiet berika kulturlivet i Borås

Kulturnämndens UTBILDNINGSSTIPENDIUM ger möjlighet till att fördjupa eller komplettera studier inom sitt ämnesområde och ges i första hand till ungdomar på högskolenivå.Beskriv vilket ämnesområde som ska fördjupas eller kompletteras

Vilket förväntat resultat kommer utbildningsstipendiet ge för att berika kulturlivet i Borås
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kulturstipendium

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender