Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturreservat

Här finns totalt 16 naturreservat, både kommunala och statliga. I reservaten finns fina möjligheter för friluftsliv och rekreation. I de flesta reservaten finns också bra vandringsmöjligheter.

Tekniska förvaltningen ansvarar för skötsel av de kommunala reservaten och Miljöförvaltningen har tillsyn över reservaten enligt miljöbalken.

Vad är ett naturreservat?

Naturreservat är den vanligaste formen för att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter och skötselbestämmelser.

Syftet med ett naturreservat kan bland annat vara att bevara biologisk mångfald, återställa eller nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddade arter eller säkerställa områden för friluftslivet.

Allemansrätten i naturreservat

Särskilda regler gäller för allemansrätten i naturreservat. Allemansrätten innebär att du bland annat har en skyldighet att visa hänsyn i din omgivning. Du visar hänsyn genom att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- och växtliv eller andra personer som bor eller vistas i ett område.

Mer om: Skyddade områden Länk till annan webbplats. 

Evenemang i ett naturreservat

Vill du vistas i ett naturreservat i större sällskap, hålla en aktivitet eller anordna en tävling? Då kan du behöva ansöka om ett tillstånd för det.

Mer om: Ansökan om upplåtelse av mark för tillfälliga aktiviteter

Glöm inte läsa föreskrifterna

Du kan läsa vilka ordningsregler som gäller i föreskrifterna genom att klicka dig in på respektive naturreservats sida i kolumnen till vänster.

Vill du göra något som är förbjudet i ett naturreservat eller som kan skada naturmiljön behöver du söka dispens. För att dispens ska kunna medges krävs att det finns särskilda skäl. Kontakta park- och skogsavdelningen för mer information. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Man gående på en spång.

Friluftskartan

Kartan visar friluftsmöjligheter i Borås. Ju mer du zoomar in i kartan, desto fler anläggningar dyker upp. Du kan klicka i och ur de olika lagren genom att klicka på de olika ikonerna uppe i vänsterhörnet på kartan om du till exempel bara vill se badplatser eller fiskesjöar.

Se kartan i helskärmsläge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender