Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Dalsjöbadet

Priser för bad i Dalsjöbadet, gäller till och med den 31 december 2023.

Priser

Entré

Engångsbiljett

Rabattkort 12 gånger

Årskort

Vuxen

70 kronor

560 kronor

1400 kronor

Ungdom 12-17 år

50 kronor

375 kronor

700 kronor

Barn 3-11 år

40 kronor

300 kronor

440 kronor


Rabatterat pris

Entré

Engångsbiljett

4-månaders-kort*

6-månaders-kort**

Uppvisande av

Senior 65+

60 kronor

670 kronor*

700 kronor**

id-kort

Studerande

60 kronor

670 kronor*


CSN eller Mecenatkort och id-kort

F.A.R. (Fysisk aktivitet på recept)

60 kronor

670 kronor*


Recept och id-kort

För Rabattkort, årskort och 4 och 6-månaderskort tillkommer en depositionsavgift på 50 kronor.

* 4-månaderskortet gäller på Borås Simarena, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Alidebergsbadet, Kypegården.

** 6-månaderskortet gäller endast på Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.

Observera! För att kunna låsa våra klädskåp krävs ett tia-mynt. Emellanåt kan vi ha svårt att växla till en tio-krona så vi ser helst att du tar med dig en själv.
Det går även att köpa en skåpspolett för 15 kr.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.
Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB).

Badpriser för 2023

Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat, du kan få samma information genom att kontakta
Maud Lindgren Sakko, enhetschef på badet. Taxor och avgifter 2023. Pdf, 778.3 kB.

Mer tid för motion 2023 – kampanj på årskort i december och januari

Vill du få ut mer av 2023? Teckna ett nytt årskort på en av våra simhallar och få en månad extra. I stället för 12 månader gäller ditt nya årskort i 13 månader. Erbjudandet gäller från och med den 16 december till och med den 29 januari.

Till våra autogirokunder

Vi kommer även fortsättningsvis att ha våra autogiron pausade.
Detta då vi säkert vill veta att smittspridningen inte tar fart igen.
Ni som har ett pausat autogiro, har möjlighet att köpa ett månadskort till samma pris under tiden.


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Dalsjöbadet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender