Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Dalsjöbadet

Priser för bad i Dalsjöbadet, gäller till och med den 31 december 2022.

Priser

Entré

Engångsbiljett

Rabattkort 10 gånger

Årskort

Vuxen

67 kronor

450 kronor

1250 kronor

Ungdom 12-17 år

47 kronor

320 kronor

620 kronor

Barn 3-11 år

38 kronor

220 kronor

400 kronor


Rabatterat pris

Entré

Engångsbiljett

4-månaders-kort*

5-månaders-kort**

Uppvisande av

Ålderspensionär

57 kronor

670 kronor*

625 kronor**

id-kort

Studerande

57 kronor

670 kronor*

625 kronor**

CSN eller Mecenatkort och id-kort

F.A.R. (Fysisk aktivitet på recept)

57 kronor

670 kronor*

625 kronor**

Recept och id-kort

För Rabattkort, årskort och 4 och 5-månaderskort tillkommer en depositionsavgift på 50 kronor.

* 4-månaderskortet gäller på Borås Simarena, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Alidebergsbadet, Kypegården.

** 5-månaderskortet gäller endast på Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.

Observera! För att kunna låsa våra klädskåp krävs ett tia-mynt. Emellanåt kan vi ha svårt att växla till en tio-krona så vi ser helst att du tar med dig en själv.
Det går även att köpa en skåpspolett för 15 kr.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.
Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB).

Badpriser för 2022

Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat, du kan få samma information genom att kontakta
Maud Lindgren Sakko, enhetschef på badet. Taxor och avgifter 2022. Pdf, 1.5 MB.

Till våra autogirokunder

Vi kommer även fortsättningsvis att ha våra autogiron pausade.
Detta då vi säkert vill veta att smittspridningen inte tar fart igen.
Ni som har ett pausat autogiro, har möjlighet att köpa ett månadskort till samma pris under tiden.

 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Dalsjöbadet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender