Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Dalsjöbadet

Priser för bad i Dalsjöbadet, gäller till och med den 31 december 2024.

Priser

Entré

Engångsbiljett

Rabattkort 12 bad

Årskort

Vuxen

71 kronor

604 kronor

1491 kronor

Ungdom 12-17 år

51 kronor

408 kronor

765 kronor

Barn 3-11 år

40 kronor

320 kronor

480 kronor


Rabatterat pris

Entré

Engångsbiljett

4-månaders-kort*

6-månaders-kort**

Uppvisande av

Senior 65+

61 kronor

718 kronor*

747 kronor**

id-kort

Studerande

61 kronor

718 kronor*


CSN eller Mecenatkort och id-kort

F.A.R. (Fysisk aktivitet på recept)

61 kronor

718 kronor*


Recept och id-kort

För Rabattkort, årskort och 4 och 6-månaderskort tillkommer en depositionsavgift på 50 kronor.

* 4-månaderskortet gäller på Borås Simarena, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Alidebergsbadet, Kypegården.

** 6-månaderskortet gäller endast på Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.

Observera! För att kunna låsa våra klädskåp krävs ett tia-mynt. Emellanåt kan vi ha svårt att växla till en tio-krona så vi ser helst att du tar med dig en själv. Det går även att köpa en skåpspolett för 15 kr.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar

Barn under tolv år ska ha med sig en vuxen som badar tillsammans med dem inne på våra badanläggningar. Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB).

Badpriser för 2024

Taxor och avgifter 2024

Till våra autogirokunder

På grund av problem med vår autogiroprocess är våra autogiron fortfarande pausade. Detta gäller tillsvidare och likt tidigare erbjuder vi möjligheten att köpa ett månadskort istället. Om du vill säga upp ditt autogiro kan du besöka den anläggning där du löste ditt kort, så hjälper vi dig där.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Dalsjöbadet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender