Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Ansöka, ändra eller säga upp plats

Du som vårdnadshavare har rätt att ansöka om plats för ditt barn till valfri förskola inom Borås Stad. Här hittar du information om vad som gäller för de kommunala förskolorna i Borås Stad. Här kan du också ansöka om plats för fritidshemöppnas i nytt fönster.

Du ansöker enklast om plats direkt via e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster nedan. Får du problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen. 

l

Självservice

Ansöka om plats i förskola eller fritidshem
Säga upp plats i förskola eller fritidshem
Ändra schema
Lämna inkomstuppgift

Du bör anmäla ditt behov av förskoleplats minst fyra månader innan du behöver platsen. För att ha rätt till plats i förskola ska du som vårdnadshavare förvärvsarbeta eller studera. Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats i förskola 15 timmar per vecka. Barn som börjar förskolan ska vara minst sex månader gamla.
Du ansöker enklast om plats via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När du ansöker om plats är handläggningstiden upp till 14 dagar.

Erbjuden plats

När du har fått en plats för ditt barn får du mejl eller brev hem på posten där du får tacka ja eller nej till erbjuden plats. Här får du nu också ge besked om du vill stå kvar i kö för överflyttning till en annan förskola om du inte fått plats där du helst önskat.

Du blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till dina önskemål och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt. Beroende på hur många sökande det är, och om det finns kö till någon förskola kan vi inte garantera plats på önskad förskola.

Huvudregeln för hur platserna fördelas är efter barnens födelsedata, oavsett när du har anmält ditt behov. Det betyder att kön som du ställer ditt barn i delas in efter ålder så att de som är äldst hamnar högre upp i köordningen.

Om turordningsreglerna

Inkomstuppgifter

När du blivit erbjuden plats på en förskola eller inom pedagogisk omsorg ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Inkomstförfrågan ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för platsen.

Alla förändringar som gäller hushållets inkomst ska du anmäla till Förskoleförvaltningen. Det är hushållets gemensamma bruttoinkomst som ska anmälas, alltså alla inkomster som man betalar skatt för.

Lämna inkomstuppgift direkt i e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen.

Borås Stad använder inkomstuppgifter från Skatteverket för att i efterhand justera barnomsorgsavgiften, en så kallad inkomstkontroll

Schema

Förskolan behöver också ett schema över vilka tider som barnet ska vara på förskolan. Anmäl schemaändringar så fort du vet de nya tiderna. Om schemaförändringen påverkar förskolans öppettider behöver vi få in de nya tiderna två veckor i förväg. Under sjukdom, semester eller annan ledighet gäller betalning utefter ordinarie schema. Vid tillfällig kortare förändring i schema anmäls detta direkt till förskolan.

Schemaförändringar görs enklast via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare för förskola.

Säga upp plats

Om du inte längre vill utnyttja barnets plats ska du lämna in en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till Förskoleförvaltningen. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet, det vill säga att du betalar för platsen under uppsägningsperioden även om barnet inte är där. Uppsägningen är bekräftad genom att du får en skriftlig uppsägningsbekräftelse.

Säg upp plats via e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid problem med inloggning kan du kontakta samordnare på Förskoleförvaltningen.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-07-04 10.46

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka, ändra eller säga upp plats

g q n C

p

Kontakt