Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Detaljplan för om- och tillbyggnad av Tummarpskolan

Startar: | Planeras att vara klart:

Tummarpskolan består idag av tre äldre byggnader som är i behov av renovering. Lokalerna är inte ändamålsenliga för en modern skolmiljö och saknar bland annat bibliotek och lokaler för specialpedagogik. Vi planerar nu för att bygga ut och bygga om skolan, för att rymma fler elever i bättre lokaler.

Vi planerar att Tummarpskolan ska kunna bli en skola för förskoleklass till årskurs 6 med plats för fyra parallellklasser. Totalt ska skolan rymma cirka 700 elever.

Detaljplan för Tummarpskolan

Visionsbild på hur Tummarpskolan kommer se ut när den är klar

Vissionsskiss: Tyréns

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du följa arbetet med Tummarpskolan.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Idé och uppstart

Fram till och med 14 mars 2024 var granskningstiden för detaljplanen. Nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in och gör eventuella justeringar i planhandlingarna. Detaljplanen beräknas vara klar under 2024.

Om detaljplanen vinner laga kraft (börjar gälla) under 2024 är planerad byggstart juni 2025 och byggnationen planeras vara färdig i juni 2027.

Karta

Karta

Kartan visar en vy över Tummarpskolans område.

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-26] Detaljplan för om- och tillbyggnad av Tummarpskolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol