Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny gång- och cykelbana på Hulta

Startar: | Planeras att vara klart:

Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Högagärdsgatan. Den går ifrån den nybyggda korsningen vid Hultagatan och hela vägen upp till cirkulationsplatsen på Trandaredsgatan. Längs med sträckan kommer dessutom befintliga övergångsställen/passager att byggas om.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbetet med att utveckla möjligheterna att ta sig fram med cykel i Borås. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling på våra cykelsidor.

Ett cyklande Borås

Cykel
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med gång- och cykelvägen på Hulta.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

  • Den första delen av gång- och cykelbanan, mellan Hultabackegatan och Hansinggatan, är klar.
  • Den andra delen av gång- och cykelbanan, mellan Hansinggatan och Trandaredsgatan, ska påbörjas under vintern.
  • Trädgårdsgatans in- och utfart mot Högagärdsgatan är helt avstängd. Avstängningen beräknas pågå mellan 2024-01-29 till och med 2024-02-29.

Entreprenör:

Servicekontoret
E-post: servicekontoret@boras.se

Störningar

Gatan kommer ha begränsad framkomlighet och endast halva gatan kommer vara öppen för trafik.

Karta

Karta

Kartan visar en vy på den nya gång- och cykelbanans sträckning.

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-18] Ny gång- och cykelbana på Hulta

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol