Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Visar alla projekt för en etikett

Här hittar du alla samhällsbyggnadsprojekt med samma etikett. Du kan också söka efter samhällsbyggnadsprojekt i sökfältet:

  1. Omgestaltning av Lottas plan vid resecentrum

    Meny Start på innehåll Omgestaltning av Lottas plan vid resecentrum Lottas plan är en plats som många använder för att vänta på bussen, tåget eller vännen. Det är en plats där du kan slå dig ner och beundra de vackra planteringarna eller betraka

  2. Ombyggnation av busshållplats på Åsbogatan

    Meny Start på innehåll Ombyggnation av busshållplats på Åsbogatan Busshållplatsen vid Bäckängsgymnasiet behöver göras om för att öka trafiksäkerheten längs gång- och cykelbanan utmed Åsbogatan. Den befintliga gång- och cykelbanan går rakt igenom ytan

  3. Breddning av gång- och cykelbana på Göta

    Meny Start på innehåll Breddning av gång- och cykelbana på Göta Vi kommer att bredda gång- och cykelbanan på Göta som går mellan Alvestagatan och Petersbergsgatan. Arbetet kommer att pågå samtidigt som reparationen av Varbergsbron. Reparation av

  4. Ny gång- och cykelbana längs Hybergsvägen i Brämhult

    Meny Start på innehåll Ny gång- och cykelbana längs Hybergsvägen i Brämhult Vi bygger en ny gång- och cykelbana på Hybergsvägen, mellan Svinåsagatan och början av skogsvägen till kypeskogen. Under vissa perioder av arbetet kommer Hybergsvägen att

  5. Ny gång- och cykelbana, nedre Norrmalm

    Meny Start på innehåll Ny gång- och cykelbana, nedre Norrmalm Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Stenbocksgatan och Olovholmsgatan. Den kommer gå ifrån korsningen vid Döbelnsgatan, längs med Stenbocksgatan, via Vennerbergsplatsen över till

  6. Ny gång- och cykelbana på Hulta

    Meny Start på innehåll Ny gång- och cykelbana på Hulta Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs med Högagärdsgatan. Den går ifrån den nybyggda korsningen vid Hultagatan och hela vägen upp till cirkulationsplatsen på Trandaredsgatan. Längs med

  7. Ny gång- och cykelbana på Lugnet/Bergdalen

    Meny Start på innehåll Ny gång- och cykelbana på Lugnet/Bergdalen Lugnet Vi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas

  8. Ny gång- och cykelbana på Byttorp/Tullen

    Meny Start på innehåll Ny gång- och cykelbana på Byttorp/Tullen Vi bygger en ny gång- och cykelbana från Byttorpssjön/Kolbränningen, längs Fjällgatan, fram till Göteborgsvägen. Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbetet med att utveckla

  9. Ny gång- och cykelbana på Torstensonsgatan

    Meny Start på innehåll Ny gång- och cykelbana på Torstensonsgatan Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Torstensonsgatan, mellan Engelbrektsgatan och Döbelnsgatan. Gång- och cykelbanan kommer att kopplas samman med de nya gång- och cykelbanorna

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Visar alla projekt för en etikett

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender