Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny gång- och cykelbana på Lugnet/Bergdalen

Startar: | Planeras att vara klart:

Lugnet

Vi bygger om befintlig gång- och cykelbana samt körbana längs med Engelbrektsgatan, från korsningen Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan. Busskurer kommer att flyttas och delar av vägen kommer att breddas och smalnas av.

Bergdalen

Den nya gång- och cykelbanan längst med Engelbrektsgatan ska kopplas samman med ytterligare en ny gång- och cykelbana som ska gå från Vedensgatan till Vegagatan.

Den nya cykelbanan är en del av det pågående arbetet med att utveckla möjligheterna att ta sig fram med cykel i Borås. Läs mer om hur Borås Stad arbetar med att främja cykling på våra cykelsidor.

Ett cyklande Borås

Cykel
Ikon: Kalender

Vad händer nu

Här kan du läsa status kring vad som händer i arbetet med gång- och cykelvägen på Engelbrektsgatan.

Punkr
Punkr
Punkr

Idé eller uppstart

Planering

Utförande

Klart

Status: Utförande

  • Arbetet från Sturegatan/Yxhammarsgatan upp till Vedensgatan är klart.
  • Arbetet med gång- och cykelbanan från Vedensgatan till Vegagatan planeras.
Karta

Karta

Kartan visar en vy över sträckningen för den nya gång- och cykelbanan.

Information, ikon

Läs även om:

Projekt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-17] Ny gång- och cykelbana på Lugnet/Bergdalen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol