Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fristad, Sik 1:183, Fristad Vårdcentral

Detaljplan | Diarienummer: BN 2024-0206 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Exploatören ansöker om att utveckla sin fastighet där det i dagsläget bland annat
finns vårdcentral. De vill kunna bygga på vårdcentralen men även undersöka
möjligheten till bostäder och LSS boende inom sin fastighet. De vill stärka
centrumkaraktären och utveckla sitt område i enlighet med serviceortsstrategin.

Kommunstyrelsen beslutade 2024-02-05 att tillstyrka ansökan om planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-02-15 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan och att ge positivt planbesked.

Produktionsplan

Denna plan ligger inte med i årets produktionsplan eftersom den är ny. Hur planen kommer att prioriteras bestämmer vi i nästa produktionsplan. Se vilka planer vi arbetar med i år:

Produktionsplan för samhällsbyggnadsprocessen − Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan − så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Fristad.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-03-05] Fristad, Sik 1:183, Fristad Vårdcentral

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol