Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Översiktlig planering

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som pekar ut kommunens långsiktiga planeringsinriktning. En översiktsplan kan dock inte förutse allt som kan ske. Eftersom samhället hela tiden förändras, både i tillväxt, avstannad utveckling eller tillbakagång så förändras också förutsättningarna för den fysiska markanvändningen. Det innebär att översiktsplanen alltid uppdateras i ett ständigt arbete som vi kallar översiktsplanering.

I vår översiktsplaneringen ingår:

Det finns många skäl till att planera för framtiden

Här är några av skälen:

 • Vi räknar med att det kommer att bo cirka 30 000 fler boråsare i kommunen år 2035 än 2018.
 • Det behöver byggas mer än 700 bostäder om året i kommunen.
 • Vi behöver nya områden för bland annat handel, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 • Fler människor som ska ta sig dit de ska ökar trafiken samtidigt som miljön måste må bra och staden ska få plats att växa.
 • Det som byggs i dag kommer stå kvar länge. Därför måste vi även tänka på framtidens boråsare när vi planerar idag.

Staden växer i urbana stråk

En strategi för att bygga en mer hållbar och attraktiv stad är att låta staden växa längs med de redan befintliga stråken där människor rör sig naturligt.

På kartan pekas urbana stråk ut. Här finns bra busstrafik och inslag av butiker och annan service. Vi låter staden växa i dessa stråk genom att fylla på med mer byggnader och skapa mer plats för bussar, fotgängare och cyklister. Genom att staden växer i stråken blir det enklare och trevligare att röra sig mellan stadens olika delar. I stråken ska det finnas plats för fler bostäder med butiker i bottenvåningarna, mötesplatser och parker.

Text

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Översiktlig planering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • ikon för eldningsförbud Publicerad

  Eldningsförbud råder

  Från och med fredagen den 2 juni kl. 13.00 gäller eldningsförbud i Borås kommun. Beslutet om eldningsförbud gäller tills vidare. Bakgrunden till beslutet är den...
 • Illustration av Åkermyntan, Bergsäter Publicerad

  Detaljplan för Åkermyntan 5 med flera ute på granskning

  Ett nytt bostadsområde med radhus och flerbostadshus, förskola och vårdboende i mindre skala och centrumverksamheter i bottenplan. Det är några av de planer vi ...
 • Ikon för Borås bygger Publicerad

  Hur vill du att staden ska utvecklas?

  Bor eller jobbar du på Regementet, Lusharpan eller västra Göta? Vi har börjat ta fram en övergripande målbild i form av en strukturskiss för de sydvästra delarn...
Ikon: Kalender

Kalender