Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom företagande

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området företagande.

Strategi

Näringslivsstrategi för Borås Stad Pdf, 477.2 kB.
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun.

Policy

Vårt förhållningssätt Pdf, 152.5 kB.
Vårt förhållningssätt är en policy mot ekonomiskt brottslighet och oegentligheter. 

Policy för inköp i kommunkoncernen Pdf, 85.8 kB.
Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara upphandlingar med ekonomisk, social och miljömässig hänsyn.

Riktlinjer

Riktlinjer för alkoholservering Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Klargör Borås Stads hållning för tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Dessa riktlinjer gäller när Borås Stad köper marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna innehåller under avsnittet ”Avtalsform” även ett antal ska-krav.

Regler

Borås Stads regler för parkering Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur staden ser på parkering i detaljplaner och bygglov.

Regler för inköp i Kommunkoncernen Pdf, 123.1 kB.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse.Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom företagande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender