Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utvärderingar och jämförelser

Vi arbetar ständigt med utvärderingar och jämförelser för att vi ska utvecklas och bli bättre. Här samlar vi utvärderingar, jämförelser och undersökningar som vi eller någon annan har gjort på området företagare.

Öppna jämförelser: Företagsklimat (insikt)
En kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Sex myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utvärderingar och jämförelser

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender