Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser: Företagsklimat

Öppna jämförelser: Företagsklimat även kallad Insikt mäter myndighetsutövningen gentemot företagen. Resultatet av mätningen presenteras månadsvis och slutligen i en årsrapport med ranking mot övriga deltagande kommuner. Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Sex myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultat

Resultaten av Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting visar att Borås Stads myndighetsutövning och service till företagen har under 2021 ökat sitt medelvärde sedan 2020 och med ett historiskt högt resultat.

Mätningen redovisas i rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2021, den nionde sedan starten 2010. Borås ökar sitt NKI till 77. I den totala rankingen placerar sig Borås på plats 58 av 209 medverkande kommuner och förbund/gemensamma förvaltningar 2021, att jämföras med plats 104 (2020).

Nedan presenteras samtliga utfall på NKI inom respektive mätområde.

*NKI-värdet mäter kundnöjdhet. Värde för skalan är 1-100.

NKI-värde för Borås jämfört med samtliga kommuner.

Öppna jämförelser - Företagsklimat

Utfall 2020

T1 2021

T2 2021

T3 2021

Utfall 2021

Samtliga kommuner
Utfall 2021

Medelvärde

73

76

78

79

77

74

Brandskydd

76

*

*

92

90

82

Bygglov

76

71

73

75

73

66

Livsmedelskontroll

74

74

82

77

77

78

Serveringstillstånd

76

*

91

77

80

77

Miljö- och hälsoskydd

68

79

74

80

77

71

Markupplåtelse

77

81

82

90

83

76


Exempel på vad vi gjort på övergripande nivå

2021

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen månadsvis
 • Analysering av resultat och planering för insatser
 • Möten med arbetsgrupp mellan förvaltningar
 • Möten med referensgrupp

2020

 • Löpande insikt - börjat mäta myndighetsutövningen månadsvis
 • Möten med arbetsgrupp mellan förvaltningar
 • Möten med referensgrupp

2019

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstepersoner
 • Möten med referensgrupp
 • Projekt Fokus Borås av Västsvenska handelskammaren

2018

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Möten med referensgrupp
 • Näringslivets servicecenter öppnar

2017

 • Löpande insikt - mäter myndighetsutövningen tertialsvis
 • Tematräffar inom servering, bygglov & markupplåtelse för företagare, politiker och tjänstemän
 • Lunchträff för företagare som haft ärenden hos oss 2016 med temat "vad gör vi nu för att förbättra företagsklimatet?"
 • Tagit fram en målgruppsanpassad tillståndguide på webben

2016

 • Löpande insikt - började mäta myndighetsutövningen tertialvis
 • 3-dagars workshop med företagare, politiker och tjänstemän
 • Framarbetat en handlingsplan
 • Implementering av handlingsplan
 • Uppföljningsträff av 3-dagars workshop
 • Skapat en företagaringång på Borås Stads webbplats med samlad information för företagare

2015

 • NKI-seminarium och workshop
 • Djupintervjuer med företag och tjänstemän
 • Workshop och miniutbildning
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser: Företagsklimat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender