Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för lov och anmälan

Priset för att ansöka om lov eller göra en anmälan varierar och baseras bland annat på vilken typ av åtgärd det är. Avgifterna tas ut enligt den taxa som kom­­­munfullmäktige har bestämt.

Taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Pdf, 731.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Det här betalar du för

 • bygglovsavgiften
  • Handläggning av bygglovet
  • Administration
  • Kommunikation
  • Startbesked
  • Slutbesked
 • kartavgift
 • utstakning/lägeskontroll
 • eventuell planavgift.

Prisexempel på bygglovsavgift 2024:

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer.

 • En- och tvåbostadshus, planenlig, 31 365 kr.
 • En- och tvåbostadshus, avvikelse, 36 285 kr.
 • En- och tvåbostadshus, utanför planlagt område, 44 895 kr
  • Har du ett positivt förhandsbesked så betalar du planenlig avgift.
 • Komplementbyggnad, planenlig, 0-50 kvadratmeter med tekniskt samråd, 11 993 kr.
 • Komplementbyggnad, avvikelse, 0-50 kvadratmeter med tekniskt samråd, 14 453 kr.
 • Komplementbyggnad, utanför planlagt område, 0-50 kvadratmeter med tekniskt samråd 12 915 kr.
 • Attefallshus, komplementbyggnad, med tekniskt samråd, 8 610 kr.
 • Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd max 15 kvadratmeter, 9 840 kr.
 • Eldstad och rökkanal, utan tekniskt samråd, 2 768 kr.
 • Förhandsbesked för en tomt, 18 450 kr.

Tänk på

En ansökan, anmälan eller beställning som du av olika skäl inte har möjlighet att fullfölja kan ändå innebära kostnader för dig. Det gäller även om du får ett avslag.

När får jag fakturan?

Du får en faktura efter att vi har beviljat lovet. När du får den har du 30 dagar på dig att betala. Tänk på att fylla i rätt fakturaadress och personnummer/organisationsnummer när du fyller i ansökan/anmälan.

Frågor om fakturan

Om du undrar något om fakturan kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonom. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för lov och anmälan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender