Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kontrollansvarig

I de flesta fall ska samhällsbyggnadsnämnden vid minst ett tillfälle besöka den plats där byggnationerna utförs. Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar samhällsbyggnadsnämndens handläggare bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs och att inget strider mot byggreglerna. På arbetsplatsbesöken närvarar också byggherren och eventuell kontrollansvarig.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av byggherren. Den kontrollansvariga ska upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren utföra kontrollerna.

En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvariga bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Den kontrollansvariga och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Det är byggherrens uppdrag att kontakta en person som är certifierad kontrollansvarig. På Boverkets hemsida kan du se en lista över certifierade kontrollansvariga.

Det behövs ingen kontrollansvarig för åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan. Du behöver inte heller en kontrollansvarig för enklare åtgärder.

Den kontrollansvarigas uppgift är att

  • se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs
  • informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt delta byggnadsnämndens platsbesök
  • dokumentera sina besök och iakttagelser
  • skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

Vi hjälper dig

Våra bygglovshandläggare kan hjälpa dig reda ut om du behöver en kontrollansvarig eller inte. Du hittar vår e-tjänst för att boka tid i självservicerutan längst ner på sidan.

Kontrollansvarig och vill nyttja e-tjänsten?

Om du inte hittar ditt ärende i e-tjänsten, kontakta våra bygglovsadministratörer med ditt personnummer för att registreras som kontrollansvarig i ärendet. Det går att vara fler som är anslutna till ärendet och det går också att byta person under ärendets gång.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kontrollansvarig

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender