Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Enkelt avhjälpt hinder

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. Enkelt avhjälpta hinder är hinder i den fysiska miljön som är rimliga att rätta till för att en plats eller lokal ska vara tillgänglig. Det handlar om mindre åtgärder som kan utföras utan större kostnad och tid.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara:

  • Mindre nivåskillnader
  • Tunga dörrar
  • Dålig belysning

Det är byggnadens ägare eller verksamhetsutövaren som är ansvarig för att åtgärda hindret. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för tillsynen över att hindren avhjälps.

Har du upptäckt ett hinder i en publik lokal eller på allmän plats kan du anmäla det till Samhällsbyggandsnämnden. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Enkelt avhjälpta hinder på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Enkelt avhjälpt hinder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender