Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Olovligt byggande

Om du bygger utan bygglov, anmälan eller startbesked riskerar du att behöva betala sanktionsavgift, lovföreläggande och vitesföreläggande. Det kallas olovligt byggande eller svartbygge.

En sanktionsavgift är en särskild avgift som du kan få om du inte följer de bestämmelser som finns. Om du låter bli att följa föreskrifter i lag eller förordning som gäller, det vill säga underlåtelse, kan du också få en sanktionsavgift.

Exempel på olovligt byggande:

  • Om du inte söker bygglov när du måste ha ett.
  • Om du sökt och fått lov men startat utan startbesked.
  • Om du målar på din fasad av tegel.
  • Om du byter fasadmaterial.
  • Om du använder din fastighet som materialupplag.
  • Om du inte bygger enligt de ritningar som hänger ihop med beslutet.
  • Om du bygger en mur som är högre än 50 cm.

Är du osäker på om du behöver söka bygglov eller inte? Vi har gjort det enkelt att göra rätt genom att lista vanliga byggåtgärder och förklara om du behöver söka bygglov eller inte.

Hus och person

Öppettider och besöksadress

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Olovligt byggande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender