Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Projekt för främjat valdeltagande

Inför EU-valet den 9 juni 2024 arbetar Borås stad med ett projekt för att främja valdeltagandet. Vi tror på vikten av att varje röst hörs och vill engagera hela staden för att så många boråsare som möjligt ska rösta.

Genom projektet vill vi öka medvetenheten om valet och förbättra väljarnas möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att rösta. Satsningen gäller hela kommunen, men har ett särskilt fokus på områden med lågt valdeltagande, unga förstagångsväljare och personer som röstar i Sverige för första gången. Anledningen till att projektet satsar på just dessa målgrupper är att statistik visar att valdeltagandet är lägre i dessa grupper.

I projektet arbetar vi med:

 • Utbildningsinsatser: Riktade till personal som möter våra målgrupper
 • Deltagande på områdesdagar och evenemang: För att skapa närvaro och engagemang för EU-valet
 • Skolval: Engagera och informera unga förstagångsväljare och framtida väljare
 • Informationskampanj: Sprida information om valet och dess betydelse för boråsarnas vardag
 • Valbuss: En möjlighet att rösta där du är, för ökad tillgänglighet och deltagande
 • SMS-utskick: Påminnelser till invånare i Borås kommun om att rösta i EU-valet

Därför är det viktigt att du röstar

Visste du att ordet demokrati betyder folkstyre? Syftet med en demokrati är alltså att folket ska styra. I praktiken görs detta genom att folket får rösta i valet och på så sätt vara med och påverka vilka som ska styra. De politiker som röstas fram ska alltså representera folkets vilja. Därför är det så viktigt att så många som möjligt röstar, så att hela folkets vilja verkligen blir representerad.

Kom ihåg att din röst är lika mycket värd som alla andras, men bara om du använder den. Demokratin behöver allas röster för att vara stark, så stärk demokratin genom att rösta i EU-valet 2024.

Hur ser valdeltagandet ut?

I senaste valet till Europaparlamentet 2019 röstade 53,77 % av boråsarna. Men skillnaden mellan olika områden är stor. I området som hade lägst valdeltagande röstade 33,93 %. I området med allra högst valdeltagande röstade 60,82 %.

Stolpdiagram som visar valdeltagandet i några valdistrikt i Borås vid EU-valet 2019

Skillnader i valdeltagande beror på flera olika saker. Framförallt finns det ett samband mellan valdeltagande och socioekonomiska förutsättningar. Personer som har en sysselsättning, har en eftergymnasial utbildning eller hög inkomst röstar i större utsträckning än arbetslösa eller sjuka, med förgymnasial utbildning eller låg inkomst. Andra saker som spelar roll för valdeltagandet är social integration, språkkunskaper och sociala nätverk.

Med stora skillnader i valdeltagande finns det en risk att vissa gruppers åsikter inte kommer till uttryck i lika hög grad. Det kan leda till att politiken blir ojämlik och inte tar lika mycket hänsyn till de grupper som inte är lika starkt representerade. Därför finns det anledning att arbeta med särskilda insatser för ökat valdeltagande i vissa områden och för vissa grupper av invånare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt för främjat valdeltagande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...