Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Iståndsättningsbidrag till enskild väg

Om du behöver göra ett större underhållsarbete på din väg, kan du ansöka om iståndsättningsbidrag.

Detta kan du söka pengar för

Du kan ansöka om bidraget om du vill investera i vägen för att göra den bättre. Det du kan få bidrag för är:

 • Renovering eller ombyggnad av bro.
 • Renovering eller ombyggnad av trumma, räcke.
 • Plan- och profilförbättring i anslutning till järnvägskorsning, vägkorsning, vägomläggning på grund av bro eller trumombyggnad, förbättring av trafikfarlig kurva eller backkrön.
 • Diknings- och stenröjningsarbete.
 • Förstärkning av väg och anläggande av mötesplatser och busshållplatser.
 • Beläggning med oljegrus eller annan beläggningstyp där trafikintensiteten eller andra förhållanden motiverar högre standard.

Bidrag betalas inte ut till underhåll av befintlig beläggning.

Vem kan söka pengar

Privatpersoner och vägsamhälligheter som är registrerade och godkända av Borås Stad och Trafikverket.

 • Enskilda vägar som får statligt driftbidrag kan få bidrag på 10 procent av det totala priset om det statliga bidraget är större än 70 procent av priset.
 • Enskilda vägar som får kommunalt driftbidrag kan få 20 procent av det totala priset om det statliga bidraget är 70 procent eller lägre.

Obeservera att särskilda momsregler gäller för samfälligheter som överskrider en viss omsättning per år.

Läs mer på: boras.se/samfällighetsmoms

När du kan söka

Bidraget går att söka året runt.

Så här söker du

Har du en statsbidragsberättigad väg, kontakta Trafikverket.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Har du en väg med endast kommunalt bidrag, ansöker du via formuläret nedan.

Ansökan om iståndsättningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ansöka via en pappersblankett? Kontakta oss så skickar vi en.

 • E-post: enskildavagar@boras.se
 • Telefon: 033-35 74 00

Så följer du upp och redovisar

Trafikverket sköter allt arbete för dig som har en stadsberättigad väg. Vi får uppgifter från Trafikverket om du är berättigad till bidrag från oss.

För dig som har en väg med endast kommunalt bidrag, så handlägger vi ditt ärende inom en månad. Vi åker alltid ut till platsen för att bedöma om bidraget är berättigat. Efter vår bedömning skickar vi ut ett beslut via post, där vi meddelar om din ansökan blivit godkänd eller inte. I beslutet meddelar vi hur många procent av den totala kostnaden som du får i bidrag.

Starta aldrig arbetet innan representant från Tekniska nämnden gett sitt godkännande.

När du fått ett godkänt beslut kan du starta arbetet. Bidraget betalas ut först när arbetet är klart och vi har gjort en besiktning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Iståndsättningsbidrag till enskild väg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...