Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunalt driftbidrag till enskild väg

Du som bor intill en väg som klassas som enskild väg kan ha rätt till bidrag för att sköta om din väg, så att den ska vara tillgänglig och användbar för boende på samma sätt som allmänna vägar.

Detta kan du söka pengar för

Enskilda vägar som är kortare än en kilometer har inte rätt till statligt bidrag. Därför ger kommunen istället ett årligt bidrag till drift och underhåll. Det kan vara för till exempel snöröjning eller potthålslagning.

Du kan få bidrag på 3,50 kronor per meter.

Villkor för att få bidrag

  • Väghållaren får inte ha statligt bidrag.
  • Vägsträckan ska vara minst 200 meter. Den mäts till en plats där man kan vända.
  • Bidragsmottagaren ska vara permanent boende i en fastighet längs den sökta vägen.
  • Vägen ska vara i godkänt skick enligt Borås Stad och man ska kunna köra på den med bil.
  • Vägen ska vara öppen för allmän trafik, året runt. Undantag får ske för tunga fordon om vägens bärighet är tillfälligt nedsatt, till exempel på grund av tjällossning.
  • Borås Stad har rätt att dra in bidraget om kraven inte uppfylls. Det går alltid att söka bidraget på nytt om förhållandena på vägen ändras.

Vem kan söka pengar

Privatpersoner och vägsamfälligheter som är registrerade hos Borås Stad kan söka bidrag. Är du inte registrerad, kan du kontakta oss på e-post eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

När du kan söka

Bidraget går att söka mellan den 1 januari och 31 januari varje år.

Så här söker du

Vi skickar ut ansökningshandlingar för de privatpersoner eller vägsamhälligheter som är registrerade hos oss i slutet på januari varje år. Du kan ansöka i två månader från det att du fått ansökningshandlingar.

Du är inte berättigad till bidrag om du inte ansökt inom ansökningsperioden.

Så här går det till från och med 2024

Från och med 2024 behöver du söka bidraget för enskild väg genom en e-tjänst på boras.se. Du får information när du kan ansöka via den e-postadress som du angett i ansökan för 2023.

Du som ska få bidraget loggar in via vår e-tjänst som kommer finnas på boras.se. Där identifierar du dig med hjälp av bank-id.

Så följer du upp och redovisar

När du har skickat tillbaka ansökningshandlingarna handlägger vi ditt ärende. Vi administrerar och betalar ut bidraget inom en månad.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunalt driftbidrag till enskild väg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender