Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bidrag för att minska buller i fastighet

Du som bor längs en trafikintensiv väg i Borås har möjlighet att söka bidrag för bullerdämpande åtgärder. Bidraget betalas till den som äger fastigheten.

Detta kan du söka pengar för

Om trafikbuller i din bostad överstiger 30 dBA (decibel) kan du åtgärda bullret genom att öka bullerskyddet i fastigheten. Du som söker kan få bidrag för fönsterbyte eller kompletteringsfönster som minskar effekten av störningarna.

Vid byte av fönster eller kompletteringsfönster kan du som söker få ett bidrag motsvarande 1 500 kronor per kvadratmeter fönsteryta inklusive moms.

Om fastigheten har luftintag eller fönsterventilation med anslutning mot en gata, kan dessa också behöva åtgärdas för att uppnå bättre ljuddämpning.

För att installera ett luftintag eller ventilationsdon kan du få bidrag upp till 500 kronor/styck inklusive moms.

Villkor för att få bidrag

  • Fastigheten måste omfattas av bullersaneringsplanen.
  • Åtgärden får inte påbörjas innan du fått ditt beslut.
  • Bara fönsterrader som är placerade inom 15 meter från körbanan kan få bidrag (gäller endast centrumgator). Omfattning för villakvarter avgörs från fall till fall.
  • Efter åtgärd av fönster och ventilationsdon får bullernivån inte överstiga 40 dBA, i enlighet med kommunens planeringsmål.
  • Fastighetsägaren ansvarar själv för ansökan om bygglov.
  • Åtgärderna ska vara utförda inom 12 månader efter att du fått ditt beslut.

Vem kan söka pengar

Du som äger en fastighet utmed kommunal väg.

När du kan söka

Bidraget går att söka året runt.

Så här söker du

Du ansöker om bidraget via ett formulär. I din ansökan måste du bifoga ett intyg av fönsters och ventilationsdons bullerreducerande egenskaper (reduktion för trafikbuller). Detta kan vara i form av ett produktblad eller annan handling där bullerreducerande egenskaper tydligt framgår.

Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder

Så följer du upp och redovisar

När du skickat in ansökan får du ett bekräftelsemail till den mailadress du angivit. Därefter får du hem ett brev med information om du blivit beviljad ellet fått avslag på ansökan.

Har du blivit beviljad bidraget får du med en blankett i brevet där du behöver fylla i information om utbetalning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bidrag för att minska buller i fastighet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender