Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunalt driftbidrag till statsberättigad enskild väg

Du som bor på en väg som klassas som stadsberättigad enskild väg kan ha rätt till bidrag för att sköta om den. Driftbidraget är ett utfyllnadsbidrag som kompletterar Trafikverkets statliga bidrag till enskilda vägar. Det delas ut för att vägen ska vara tillgänglig och användbar för boende på samma sätt som det allmänna vägnätet.

Detta kan du söka pengar för

Trafikverket beslutar om statligt bidrag till enskilda vägar som är längre än en kilometer. Borås Stad betalar ut ett utfyllnadsbidrag, som är upp till 35 procent av Trafikverkets beslutade, uträknade kostnader.

På Trafikverkets webbplats hittar du mer information om hur du söker det statliga bidraget. Du måste söka bidraget hos Trafikverket innan du kan ansöka om driftbidraget.

Trafikverket, enskilda vägar Länk till annan webbplats.

Du kan söka bidrag för till exempel:

  • Snöröjning
  • Reparation av vägen
  • Saltning av vägen
  • Rensning av diken
  • Hyvling av vägen (om man har en grusväg)

Vem kan söka pengar

Privatpersoner och vägsamfälligheter som är registrerade hos Trafikverket kan söka bidrag.

Trafikverket skickar en lista till oss med de privatpersoner och vägsamfälligheter som har rätt till driftbidraget. Travikverket ansvarar och administrerar listan.

När du kan söka

I början av varje år skickar vi ut ansökningshandlingar via post till de privatpersoner eller vägsamfälligheter som Trafikverket skickar till oss. Då har möjlighet att söka driftbidraget.

Så här söker du

Du kan söka när du har fått ansökningshandlingar från oss.

Så följer du upp och redovisar

När vi fått tillbaka ansökningshandlingarna handlägger vi ditt ärende inom en månad. Därefter betalas bidraget ut.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunalt driftbidrag till statsberättigad enskild väg

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender