Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i Fullmäktige och leds av fullmäktiges presidium. Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett medborgarperspektiv ökas Boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i sin egen stad.

Medlemmar i beredningen

Kontaktinformation till medlemmarna.

Namn och e-post

Titel

E-post

Telefon

Per-Olof Höög (S)

Ordförande

pelle.Hoog@boras.se

0705-12 81 21

Mattias Danielsson (C)

Förste vice ordförande

mattias.danielsson@politiker.boras.se

0721-68 06 66

Hans Gustafsson (KD)

Andre vice ordförande

hans.gustafsson@politiker.boras.se


Anne-Marie Ekström (L)

Ledamot

anne-marie.ekstrom@politiker.boras.se


Anne Rapinoja (V)

Ledamot

anne.rapinoja@politiker.boras.se


Björn Qvarnström (SD)

Ledamot

bjorn.qvarnstrom@politiker.boras.se


Lotta Löfgren-Hjelm (M)

Ledamot

lotta.lofgren.hjelm@politiker.boras.se


Ewa Bramstång (MP)

Ledamot

ewa.kristina.bramstang@politiker.boras.se


Protokoll 2023

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender