Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

I Kommunfullmäktige 9 december 2019 beslutades att utöka uppdraget för Beredningsgruppen för medborgardialog till Beredning för medborgarinflytande. Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i Fullmäktige och leds av fullmäktiges presidium.

Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker.

Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett medborgarperspektiv ökas Boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i sin egen stad.

Medlemmar i beredningen

Kontaktinformation till medlemmarna.

Namn och e-post

Titel

Telefon

Per-Olof Höög (S)

Ordförande

0705-12 81 21

Mattias Danielsson (C)

Förste vice ordförande


Hans Gustafsson (KD)

Andre vice ordförande


Anne-Marie Ekström (L)

Ledamot


Anne Rapinoja (V)

Ledamot


Björn Qvarnström (SD)

Ledamot


Lotta Löfgren-Hjelm (M)

Ledamot


Ewa Bramstång (MP)

Ledamot


Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan för berdningsgruppen för medborgarinflytande 2022 Pdf, 76.9 kB.

Protokoll 2022

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender