Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

I Kommunfullmäktige 9 december 2019 beslutades att utöka uppdraget för Beredningsgruppen för medborgardialog till Beredning för medborgarinflytande. Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i Fullmäktige och leds av fullmäktiges presidium.

Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgre och politiker.

Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett medborgarperspektiv ökas Boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i sin egen stad.

Medlemmar i beredningen


Namn och e-post

Titel

Telefon

Per-Olof Höög (S)

Ordförande

0705-12 81 21

Ulrik Nilsson (M)

Förste vice ordförande

0705-759435

Anne-Marie Ekström (L)

Andre vice ordförande

0702-749940

Tom Andersson (MP)

Ledamot

0761-16 98 36

(V)

Ledamot


Björn Qvarnström (SD)

Ledamot

0700-925987

Håkan Eriksson (C)

Ledamot

0707-106670

Valéria Kant (KD)

Ledamot

0702-416268

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020-10-23 för beredningsgruppen Medborgarinflytande.pdf 114.6 kB 2020-11-03 13.04
Protokoll 2020-12-11 för beredningsgruppen Medborgarinflytande.pdf 84.1 kB 2021-02-08 11.29

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol