Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

 Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett verktyg för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp är en enkät som innehåller cirka 60 frågor där unga får ge sin syn på; fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och genom åren har en stor andel av Sveriges kommuner någon gång genomfört den och många använder den som en del i uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet.

Lupp 2023

Under hösten 2023 genomförs Lupp för sjätte gången i Borås Stad. Enkäten riktar sig återigen till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor. MUCF har inför i år tagit fram en nationellt anpassad Lupp-enkät som syftar till att alla elever som vill vara med i enkäten ska kunna delta. Den har färre antal frågor och svarsalternativ samt bildstöd och kan användas i skolor där elever har anpassad skolgång.

I år kommer en djupgående analys att göras utifrån ett redna besätmt tema, psykisk hälsa. Det är ett område som ofta nämns av ungdomarna i Lupp att vi som vuxna och samhälle inte tar på allvar och därför sätts nu strålkastarljuset där. Som kommun finns möjligheten att lägga till tre egna frågor och de kommer i år utformas för att ge ytterligare djup till analysen och ökad förståelse för ungas upplevelse inom temat.

Våra kommunspecifika frågor

Under maj månad arbetade ett team med att ta fram frågor som skulle ge ett ännu mer djup till enkäten inom temat psykisk (o)hälsa). Unga har på olika sätt sagt vad de tycker om frågorna och gett feedback på hur vi kan göra de ännu bättre. Till slut har vi nu landat i följande frågor som kommer vara med i enkäten 2023.

 • Om du är frånvarande från skolan av andra orsaker än sjukdom och ohälsa, vilka orsaker passar bäst då? (du kan välja fler alternativ).
 • Hur ofta upplever du att du har problem med att förstå, koncentrera dig eller minnas?
 • Har du någon gång varit med om en allvarlig händelse, olycka, våld eller katastrof som du fortfarande påverkas psykiskt av? (ex mardrömmar, vaksamhet, undviker saker som har samband med händelsen)
 • Identifierar du dig som någon av våra nationell minoriteter? (I Sverige är de erkända minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar)

 

Korallpionen Rickman 2, foto Fredrik Åkerberg

Syftet med undersökningen

Syftet med Lupp är att förbättra ungas villkor i samhället. Rapporten används främst som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i frågor som rör unga men fungerar också som utgångspunkt för diskussioner och samtal i olika sammanhang. Syftet är också att stärka ungas delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. För även om unga har kunnat ge sin bild genom att svara på Lupp-enkäten så skapar resultatet minst lika många frågor som det ger svar. När vi frågar oss varför det ser ut som det gör och hur vi går vidare strävar vi efter att unga ska bjudas in att delta. Då blir det ungas egna tankar, åsikter och idéer som fortsätter vara utgångspunkten för hur vi förbättrar ungas villkor i Borås. Lupp används flitigt i feriearbetet Unga kommunutvecklare.

Förra rapporten Lupp 2020

Rapporten "Ung i Borås 2020" hade fokus att knyta ihop ungas mänskliga rättigheter genom barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås Stad. Genomgående i rapporten anger de allra flesta att de är nöjda med sina liv, sin fritid och skolgång. De allra flesta känner sig trygga hemma och ser positivt på framtiden. Dock ser vi att svaren skiljer sig åt utifrån olika bakgrundsfaktorer, så som kön, födelseland, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Om man är kille, född i Sverige utan en funktionsnedsättning och är heterosexuell så är chansen större att du svarar mer positivt i enkäten kontra om du är tjej, född utanför Sverige, har en funktionsnedsättning och har annan sexuell läggning än heterosexuell. Självklart varierar den stora massan mellan dessa två ytterligheter.

Läs gärna rapporten i sin helhet: Ung i Borås 2020 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...