Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

 Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett verktyg för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp består utav en enkät som innehåller cirka 60 frågor där unga får ge sin syn på; fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och genom åren har en stor andel av Sveriges kommuner någon gång genomfört den och många använder den som en del i uppföljningen av det ungdomspolitiska arbetet.

Under hösten 2020 genomfördes Lupp för femte gången I Borås Stad. Enkäten riktas till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor. Som en del i Borås Stads inkluderingsarbete genomfördes också en anpassad Lupp för elever i sär­skolan, A-Lupp. Enkäten har samma områden, men färre antal frågor och svarsalternativ. A-Luppen genomfördes under samma period som Luppen, men i årskurs 7–9 i grundskolan och för hela gymnasiet. Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor och levnadsvanor i kommunen.

Korallpionen Rickman 2, foto Fredrik Åkerberg

Syftet med undersökningen

Syftet med Lupp är att förbättra ungas villkor i samhället. Rapporten används främst som beslutsunderlag för politiker och tjänstemän i frågor som rör unga men fungerar också som utgångspunkt för diskussioner och samtal i olika sammanhang. Syftet är också att stärka ungas delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. För även om unga har kunnat ge sin bild genom att svara på Lupp-enkäten så skapar resultatet minst lika många frågor som det ger svar. När vi frågar oss varför det ser ut som det gör och hur vi går vidare strävar vi efter att unga ska bjudas in att delta. Då blir det ungas egna tankar, åsikter och idéer som fortsätter vara utgångspunkten för hur vi förbättrar ungas villkor i Borås.

Rapport

Årets rapport är utformad för att knyta ihop ungas mänskliga rättigheter genom barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås Stad. Genomgående i rapporten anger de allra flesta att de är nöjda med sina liv, sin fritid och skolgång. De allra flesta känner sig trygga hemma och ser positivt på framtiden. Dock ser vi att svaren skiljer sig åt utifrån en bakgrundsfaktor, så som kön, födelseland, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Om man är kille, född i Sverige utan en funktionsnedsättning och är heterosexuell så är chansen större att du svarar mer positivt i enkäten kontra om du är tjej, född utanför Sverige, har en funktionsnedsättning och har annan sexuell läggning än heterosexuell. Självklart varierar den stora massan mellan dessa två ytterligheter. 2020 års rapport hittas här:

Ung i Borås 2020 Pdf, 1.3 MB.

Lupp används flitigt i feriearbetet Unga kommunutvecklare

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
 • Ungdomar på en trappa

  Kommunstyrelsen får besök av Nordic Ice Breakers

  Publicerad

  Nio ungdomar från Borås åkte till Mikkeli i Södra Savolax för att träffa andra unga från våra nordiska grannländer i somras. Nu besöker de Kommunstyrelsens samm...
 • Plastband från kretsloppet

  Avstängda gator under Kretsloppet

  Publicerad

  Under Kretsloppet den 17 september kommer gator vara avstängda för trafik. Det kan vara bra att veta om du tänkt ge dig ut och åka.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender