Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppen data

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Den öppna datan används ofta i kombination med öppna data eller kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya It-tjänster som exempelvis mobilappar. Den används också för att analysera verksamheten för större insikt i hur den fungerar eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet. Öppen data från offentlig sektor kallas även PSI-data, Public Sector Information.

Öppna data är alltså data som vem som helst kan använda till vad som helst. För mer information om vad öppen data är se Myndigheten för digital förvaltnings webbsida om:

Öppna och delade data, DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås Stads öppna data:

Vad vill du göra med öppen data?

Borås Stad producerar mycket offentlig information om och för de som bor, verkar och vistas här. Vi vill göra den tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen! Bygg en app, skapa en webbplats, gör en analys.

Vilken data skulle du vilja ha publicerad? Har vi fel i vår data?

Hör av dig till oss på e-post: strategisk.it@boras.se

Mobil som information från många håll
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppen data

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...