Meny

Meny

Geografisk indelning av statistiken

De tio kommundelarna Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad, Göta, Norrby, Sandhult, Sjöbo, Trandared och Viskafors, fanns som kommunal indelning innan de tre Stadsdelarna Norr, Väster och Öster. De tio områdena används av många verksamheter som en hanterbar nivå för sifferanalyser.  

Statistik bygger på förhållanden kopplat till en viss geografi. Alla fastigheter som finns fysiskt i ett område är bas för statistiken för det området. Kopplat till fastigheter registreras offentlig statistk som exempelvis ett företag, en boende person, en bil och en persons inkomst. Summerade resultat för tex alla bilar i området presenteras sedan per område, eller i olika block av flera områden, vilket kan vara tre stora områden eller de tio kommundelarna. De tvåsiffriga blocken av statistikområden är grunden i dokumenten med Områdesfakta och det går att spåra statistik till ännu mindre geografiska områden ner till delar av en tätort eller bostadsområden och kvarter i stadmiljö.

De röda siffrorna i kartan nedan är en indelning i mindre statistikområden än de tio kommundelarna. Områdena är i sin tur indelade i ännu mindre områden, som inte syns på kartan men går att få fram om du kontaktar statistikansvarig.

Kommundelarna som gällde i Borås fram till 2010
Karta över stadsdelarna i Borås 
Karta över Borås

Senast ändrad: 2017-12-08 13.05

Ändrad av:

Dela sidan: Geografisk indelning av statistiken

g q n C