Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Geografisk indelning av statistiken

Statistik går att ta fram på olika geografiska områden. Många verksamheter använder indelningen av kommunen i tio områden som en hanterbrar nivå för analys och statistik:

  • Brämhult
  • Centrum
  • Dalsjöfors
  • Fristad
  • Göta
  • Norrby
  • Sandhult
  • Sjöbo
  • Trandared
  • Viskafors.

Dessa tio områden motsvarar de tio kommundelsnämnder som tidigare funnits i kommunen, som sedan blev indelade i tre stadsdelar med namn Norr, Väster och Öster, och sedan togs bort igen.

Statistiken bygger på förhållanden kopplat till en viss del av kommunens geografi. Basen för statistiken för ett område utgörs av alla fastigheter, dvs ytor med eller utan hus, som finns fysiskt i ett område. Offentlig statistik som reigstreras finns kopplat till fastigheterna, exempelvis ett företag, en boende person, en bil eller en persons inkomst. Summerade resultat för till exempel alla bilar i området presenteras sedan per område, eller i olika block av flera områden, vilket kan vara till exempel ett större bostadsområde eller en av de tio kommundelarna. De tvåsiffriga större blocken av statistikområden är grunden i dokumenten med Områdesfakta. Det går att spåra statistik till alla mindre geografiska områden i den hierarkiska numreringen av statistikområdena ner till små delar av en tätort, ett mindre bostadsområde eller ett kvarter i stadmiljö.

Även om det rent praktiskt går att få fram siffror på väldigt liten geografisk yta, så är det inte alltid lämpligt av sekretesshänsyn, det vill säga att statistik ska inte förmedlas så att enskilda personer eller företag riskerar att kunna identifieras.

Kartan närmast nedan visar indelningen i tio kommundelar. Kartan där efter är indelningen i de tre stadsdelarna Norr, Väster och Öster.

De röda siffrorna i kartan längst ner på sidan är en numrering av den indelning i mindre statistikområden, som till stor del bygger på historiska kyrkliga församlingar, men som fortsatt är grunden till dagens sortering av praktiska orsaker som till exempel barriärer med vattendrag och järnvägar. De är mindre till ytan än de tio kommundelarna. Områdena är i sin tur indelade i ännu mindre områden, som inte syns på kartan men går att få fram om du kontaktar statistikansvarig.

Kommundelarna som gällde i Borås fram till 2010
Karta över stadsdelarna i Borås 
Karta över Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Geografisk indelning av statistiken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol