Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Snabba siffror och fakta

Här hittar du aktuella statistiska siffror om Borås .

Faktatyp

Antal eller fakta

År

Folkmängd 2019-12-31

113 179

2019

Folkmängd 2018-12-31

112 178

2018

Folkmängd i tätort Borås

73 653 (66 procent av kommunens folkmängd)

2018

Kommunens yta

973 km² (inklusive vatten)

-

Folkökning 2019

1 001

2019

Folkökning 2018

1 152

2018

Födda

1 255

2019

Döda

1 014

2019

Inflyttade

5 664

2019

Utflyttade

4 969

2019

Utrikes födda

26 331

2019

Hushåll

51 188 (2,21 personer per hushåll)

2019

Bostäder

53 621 inkl specialbostäder (2018: 53 208)

2019

Nya bostäder

597 (varav 125 i nettotillskott genom ombyggnad)

2019

Största offentliga arbetsgivare

Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda

2019

Största privata arbetsgivare

Ellos, HM, Speed storleksklass 500-999 anställda

2019

Arbetstillfällen

59 732

2018

Arbetssökande

2 419 öppet arbetslösa - totalt inskrivna 7 062 (18-64 år, mars)

2020

Personer med ekonomiskt bistånd

2 234 (20 år och äldre)

2017

Största bransch

Vård och omsorg 11 655 förvärvsarbetande

2018

Näst största bransch

Handel 10 449 förvärvsarbetande

2018

Antal som pendlar in till Borås

14 179

2018

Antal som pendlar ut från Borås

10 063

2018

Antal personbilar

66 177

2019

Antal lastbilar

8 709

2019


Senast ändrad: 2020-05-14 17.04

Ändrad av:

Dela sidan: Snabba siffror och fakta

g q n C