Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Snabba siffror och fakta

Här hittar du aktuella statistiska siffror om Borås. Källa :SCB (förutom Antal nätanslutna solcellsanläggningar som har källa Borås Elnät)

Korta fakta om Borås i siffror.

Faktatyp

Antal eller annan fakta

År

Folkmängd 2023-12-31

114 592

2023

Folkmängd 2023-09-30

114 761

2023

Folkmängd 2023-06-30

114 688

2023

Folkmängd 2022-12-31

114 445

2022

Folkmängd 2021-12-31

114 091

2021

Folkmängd 2020-12-31

113 714

2020

Folkmängd 2019-12-31

113 179

2019

Folkmängd 2018-12-31

112 178

2018

Folkmängd i tätort Borås

73 980

2020

Kommunens yta

973 km² (inklusive vatten)

-

Folkökning 2023

147

2023

Folkökning 2022

354

2022

Folkökning 2021

377

2021

Folkökning 2020

535

2020

Folkökning 2019

1 001

2019

Folkökning 2018

1 152

2018

Födda 2023

1 121

2023

Födda 2022

1 131

2022

Födda 2021

1 298

2021

Födda 2020

1 206

2020

Födda 2019

1 255

2019

Döda 2023

1 068

2023

Döda 2022

1 063

2022

Döda 2021

1 023

2021

Döda 2020

1 141

2020

Döda 2019

1 014

2019

Inflyttade 2023

5 601

2023

Inflyttade 2022

5 902

2022

Inflyttade 2021

5 610

2021

Inflyttade 2020

5 594

2020

Inflyttade 2019

5 664

2019

Utflyttade 2023

5 531

2023

Utflyttade 2022

5 703

2022

Utflyttade 2021

5 545

2021

Utflyttade 2020

5 139

2020

Utflyttade 2019

4 969

2019

Utrikes födda 2023

28 150

2023

Utrikes födda 2022

28 117

2022

Utrikes födda 2021

27 488

2021

Utrikes födda 2020

26 895

2020

Hushåll 2022

52 707 (2,17 personer per hushåll)

2022

Hushåll 2021

52 166 (2,18 personer per hushåll)

2021

Hushåll 2020

51 726 (2,20 personer per hushåll)

2020

Bostäder 2022

55 565 (inklusive specialbostäder)

2022

Bostäder 2021

54 375

2021

Bostäder 2020

53 954 inklusive specialbostäder (jämfört med år 2019: 53 621)

2020

Nya bostäder 2022

632 (varav 119 i nettotillskott genom ombyggnad)

2022

Nya bostäder 2021

383 (varav 136 i nettotillskott genom ombyggnad )

2021

Nya bostäder 2020

420 (varav 100 i nettotillskott genom ombyggnad)

2020

Sysselsättningsgrad 2022 (20-64 år)

81,8% november, 82,1% genomsnitt årets alla månader

2022

Största offentliga arbetsgivare 2022

Borås Stad

2022

Största offentliga arbetsgivare 2021

Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda (17 oktober)

2021

Största privata arbetsgivare 2022

H &M

2022

Största privata arbetsgivare 2021

H & M Hennes & Mauritz GBC AB 1000-1499 anställda (17 oktober)

2021

Bruttoregionprodukt

837 000 kr/sysselsatt (459 200 kr/invånare)

2021

Förvärvsarbetande 2022

58 233 (15-74 år, ny källa BASPAK)

2022

Arbetstillfällen 2021

61 290

2021

Arbetstillfällen 2020

59 098

2020

Arbetssökande 2023 oktober

1 814 var öppet arbetslösa oktober 18-64 år (2,7% av åldersgruppen) - totalt inskrivna 6 064

2023

Arbetssökande 2023 mars

1 681 var öppet arbetslösa mars 18-64 år (2,5% av åldersgruppen) - totalt inskrivna 6 020 personer.

2023

Arbetssökande 2022

1 602 öppet arbetslösa oktober 18-64 år (2,4% av befolkningen) - totalt inskrivna 5 954

jmf 1 752 öppet arbetslösa mars 18-64 år (2,6% av befolkningen) - totalt inskrivna 6 242

2022

Arbetssökande 2021

1 991 öppet arbetslösa (2,9% av befolkningen) - totalt inskrivna 6 664 (18-64 år, oktober)

2021

Personer med ekonomiskt bistånd 2021

1 858 (20 år och äldre)

2021

Personer med ekonomiskt bistånd 2020

1 890 (20 år och äldre)

2020

Personer med ekonomiskt bistånd 2019

1 817 (20 år och äldre)

2019

Största bransch 2020

Vård och omsorg 11 402 förvärvsarbetande

2020

Näst största bransch 2020

Handel 10 625 förvärvsarbetande

2020

Antal som pendlade in till arbete i Borås år 2021

15 216

2021

Antal som pendlade in till arbete i Borås år 2020

14 014

2020

Antal som pendlade ut från Borås år 2021

10 659

2021

Antal som pendlade ut från Borås 2020

10 131

2020

Antal personbilar 2022

66 761 (inklusive avställda)

2022

Antal personbilar 2021

66 890 (inklusive avställda)

2021

Antal personbilar 2020

66 866 (inklusive avställda)

2020

Antal personbilar 2019

66 177 (inklusive avställda)

2019

Antal lastbilar 2020

8 652 (inklusive avställda)

2020

Antal lastbilar 2019

8 709 (inklusive avställda)

2019

Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2020

541

2020

Antal hektar åkermark

4 255

2020

Antal hektar betesmark 2020

1 932

2020

Antal hektar slåtteräng 2020

42

2020

Antal tätorter 2020

20

2020


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Snabba siffror och fakta

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender