Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Snabba siffror och fakta

Här hittar du aktuella statistiska siffror om Borås .

Korta fakta om Borås i siffror.

Faktatyp

Antal eller fakta

År

Folkmängd 2020-12-31

113 714

2020

Folkmängd 2019-12-31

113 179

2019

Folkmängd 2018-12-31

112 178

2018

Folkmängd i tätort Borås

73 653 (66 procent av kommunens folkmängd)

2018

Kommunens yta

973 km² (inklusive vatten)

-

Folkökning 2020

535

2020

Folkökning 2019

1 001

2019

Folkökning 2018

1 152

2018

Födda 2020

1 206

2020

Födda 2019

1 255

2019

Döda 2020

1 141

2020

Döda 2019

1 014

2019

Inflyttade 2020

5 594

2020

Inflyttade 2019

5 664

2019

Utflyttade 2020

5 139

2020

Utflyttade 2019

4 969

2019

Utrikes födda

26 895

2020

Hushåll

51 188 (2,21 personer per hushåll)

2019

Bostäder

53 954 inklusive specialbostäder (jämfört med år 2019: 53 621)

2020

Nya bostäder

420 (varav 100 i nettotillskott genom ombyggnad)

2020

Största offentliga arbetsgivare

Borås Stad storleksklass över 10 000 anställda

2019

Största privata arbetsgivare

Ellos, HM, Speed storleksklass 500-999 anställda

2019

Arbetstillfällen

60 287

2019

Arbetssökande

2 419 öppet arbetslösa - totalt inskrivna 7 062 (18-64 år, mars)

2020

Personer med ekonomiskt bistånd

1 914 (20 år och äldre)

2018

Största bransch

Vård och omsorg 11 510 förvärvsarbetande

2019

Näst största bransch

Handel 10 772 förvärvsarbetande

2019

Antal som pendlar in till Borås

14 395

2019

Antal som pendlar ut från Borås

10 151

2019

Antal personbilar

66 866 (inklusive avställda)

2020

Antal personbilar

66 177 (inklusive avställda)

2019

Antal lastbilar

8 652 (inklusive avställda)

2020

Antal lastbilar

8 709 (inklusive avställda)

2019


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Snabba siffror och fakta

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol