Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Statistik för olika geografiska områden

Kommunen är indelad i olika geografiska statistikområden. Den mest efterfrågade geografiska indelningen är stadsdelar och de större tätorterna.

De områden som är störst i antal invånare finns sammanställda per område med siffror och diagram för respektive område för ett urval av ämnen - bland annat invånarantal, bostadsbestånd, förvärvsfrekvens, inkomster, utbildningsnivå och ohälsotal. Motsvarande siffror för kommunen som helhet finns också för att kunna jämföra stadsdel mot kommuntotal.

Motsvarande statistik finns även för andra geografiska områden med litet invånarantal, men dessa är inte sammanställda på motsvarande sätt.

De sammanställda områdena är: Sjöbo, Lundby/Knalleland, Hestra, Stadskärnan, Göta, Norrby, Byttorp/Tullen, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Bergsäter, Trandared, Hulta, Villastaden, Östermalm, Hässleholmen, Salängen, Norrmalm, Bergdalen, Brämhult, Fristad, Dalsjöfors, Gånghester, Viskafors, Rydboholm, Svaneholm, Sandared, Sjömarken, samt Borås hela kommunen.

Tyvärr har sammanställningarna inte uppdaterats på ett par år, men vissa diagram har tidsserier som ger en bra bakgrund där vi tillsammans kan komplettera med färsk fakta för det som du har specifikt intresse kring.

Hör av dig om du behöver siffror för geografiska områden så kan vi hjälpa dig.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Statistik för olika geografiska områden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender