Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Statistik för olika geografiska områden

Kommunen är indelad i olika geografiska statistikområden. Den mest efterfrågade geografiska indelningen är stadsdelar och de större tätorterna.

De områden som är störst i antal invånare finns sammanställda med vardera 6 sidor per område med siffror och diagram för respektive område för ett urval av ämnen, bland annat invånarantal, bostadsbestånd, förvärvsfrekvens, inkomster, utbildningsnivå och ohälsotal. Motsvarande siffror för kommunen som helhet finns också för möjlighet att jämföra stadsdel mot kommuntotal.

Motsvarande statistik finns även för andra geografiska områden med litet invånarantal, men dessa är inte sammanställda på motsvarande sätt.

De sammanställda områdena är: Sjöbo, Lundby/Knalleland, Hestra, Stadskärnan, Göta, Norrby, Byttorp/Tullen, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Bergsäter, Trandared, Hulta, Villastaden, Östermalm, Hässleholmen, Salängen, Norrmalm, Bergdalen, Brämhult, Fristad, Dalsjöfors, Gånghester, Viskafors, Rydboholm, Svaneholm, Sandared, Sjömarken, samt Borås hela kommunen.

Tyvärr har sammanställningarna inte uppdaterats på ett par år, men vissa diagram har tidsserier som ger en bra bakgrund, där vi tillsammans kan komplettera med färsk fakta för det som du har specifikt intresse kring.

Hör av dig om du behöver siffror för geografiska områden så kan vi hjälpa dig.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Statistik för olika geografiska områden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet