Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kamerabevakning

Borås Stad använder kamerabevakning som ett sätt att skapa trygghet och förebygga brottslighet i vissa verksamheter och på vissa allmänna platser. Kamerabevakningen sker i kombination med andra trygghetsskapande åtgärder i samverkan med Lokalpolisområde Borås.

Kamerabevakning finns vid:

  • flera av Borås Stads grund- och gymnasieskolor
  • två platser i centrala Borås: Resecentrum och Södra torget

Kamerabevakning, Resecentrum och Södra torget

Syftet med kamerabevakningen är att:

  • upptäcka, förebygga, förhindra kriminalitet och störningar av allmän ordning och säkerhet.
  • öka tryggheten i centrum.
  • öka förutsättningarna för att kunna utreda och lagföra brott på brottsutsatta platser.

Skyltning

Kamerabevakningsområdena i centrala Borås är utmärkta genom skyltning. Kamerornas upptagningsområde på de två centrala platserna kan ses på följande kartbild.

Personuppgifter och integritet

All kamerabevakning sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Kamerabevakningslagen. Behandlingen av personuppgifter vilar på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Normalt sett krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, gällande kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde. Hållplatsområden undantas från kravet på tillstånd under vissa förutsättningar sedan 1 augusti 2020.

Kamerabevakning i Borås centrala delar sker med vissa begränsningar bland annat till specifika områden under vissa tider på dygnet. Vilka områden och vid vilka tidpunkter som kamerabevakning sker kan omprövas vid behov.

Tillgången till bildmaterialet ges ett begränsat antal personer på avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet. Bevakningen sker inte i realtid och ingen inspelning av ljud sker. Personuppgifterna överförs inte till tredje land. Bildmaterialet gallras efter max 30 dagar.

Bildmaterial lämnas endast, under vissa förutsättningar, ut till brottsbekämpande myndigheter.

Hantering av personuppgifter

Information om kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt om registrerades rättigheter och möjlighet att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten:

Hantering av personuppgifter i Borås Stad

Inför beslut om kamerabevakning

Borås Stad har inför kamerabevakningen av centrala allmänna platser låtit genomföra en utredning och behovsanalys där hänsyn har tagits till integritetsaspekten. Även en konsekvensbedömning har utförts gällande hantering av personuppgifter.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kamerabevakning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender