Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kamerabevakning

Borås Stad använder kamerabevakning som ett sätt att skapa trygghet och förebygga brottslighet i vissa verksamheter och på vissa allmänna platser. Kamerabevakningen sker i kombination med andra trygghetsskapande åtgärder i samverkan med Lokalpolisområde Borås.

Kamerabevakning finns vid:

  • flera av Borås Stads grund- och gymnasieskolor
  • två platser i centrala Borås: Resecentrum och Södra torget

Kamerabevakning, Resecentrum och Södra torget

Syftet med kamerabevakningen är att:

  • upptäcka, förebygga, förhindra kriminalitet och störningar av allmän ordning och säkerhet.
  • öka tryggheten i centrum.
  • öka förutsättningarna för att kunna utreda och lagföra brott på brottsutsatta platser.

Montering och justering av kamerautrustningen startar under vecka 24 2021 och förväntas vara i drift före midsommar.

Skyltning

Kamerabevakningsområdena i centrala Borås är utmärkta genom skyltning. Kamerornas upptagningsområde på de två centrala platserna kan ses på följande kartbild.

Karta över de kamerabevakade områdena

Områdena som är bevakade är markerade med ett rött streckat fält. Observera att bevakningen sker under Centralbron inte på.

Öppna kartan i eget webbfönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter och integritet

All kamerabevakning sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och Kamerabevakningslagen. Behandlingen av personuppgifter vilar på den rättsliga grunden allmänt intresse.

Normalt sett krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, gällande kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde. Hållplatsområden undantas från kravet på tillstånd under vissa förutsättningar sedan 1 augusti 2020.

Kamerabevakning i Borås centrala delar sker med vissa begränsningar bland annat till specifika områden under vissa tider på dygnet. Vilka områden och vid vilka tidpunkter som kamerabevakning sker kan omprövas vid behov.

Tillgången till bildmaterialet ges ett begränsat antal personer på avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet. Bevakningen sker inte i realtid och ingen inspelning av ljud sker. Personuppgifterna överförs inte till tredje land. Bildmaterialet gallras efter max 30 dagar.

Bildmaterial lämnas endast, under vissa förutsättningar, ut till brottsbekämpande myndigheter.

Hantering av personuppgifter

Information om kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud samt om registrerades rättigheter och möjlighet att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten:

Hantering av personuppgifter i Borås Stad

Inför beslut om kamerabevakning

Borås Stad har inför kamerabevakningen av centrala allmänna platser låtit genomföra en utredning och behovsanalys där hänsyn har tagits till integritetsaspekten. Även en konsekvensbedömning har utförts gällande hantering av personuppgifter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kamerabevakning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol