Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vårt arbete mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och radikalisering är begrepp som kommit att användas mer och mer i Sverige och resten av Europa av forskare, journalister och politiker.

Det finns olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Gemensamt för dem är hatet och våldet. I dagsläget finns det enligt Säkerhetspolisen tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige:

  • den vänsterextrema/autonoma miljön
  • den högerextrema/vit-makt miljön
  • den islamistiska extremistiska miljön

Det som skiljer miljöerna från andra typer av våldsutövande grupper i samhället är att de är ideologiska. Det kan exempelvis ta sig uttryck genom hets mot folkgrupp, hot och våld mot meningsmotståndare eller att med våld hindra andra människors demonstrations- och åsiktsfrihet.

Så här arbetar vi mot våldsbejakande extremism

Borås stad har inrättat avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) för att arbeta strategiskt och långsiktigt mot bland annat våldsbejakande extremism. Både genom kunskapshöjande och brottsförebyggande åtgärder inom Borås Stad men även med andra berörda aktörer.

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS)

En stor del av det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet utgår ifrån stadens brottsförebyggande råd (BRÅ). I det förebyggande arbetet ingår också det som främjar demokrati och goda levnadsvillkor. Några exempel på kommunens arbete är medborgardialog, demokratiutveckling, ungas inflytande samt arbetet med att eftersträva jämlika levnadsvillkor för alla boråsare.

Borås Stad har också upprättat en samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås, för att motverka våldsbejakande extremism.

Ökad kunskap hos stadens medarbetare

En del i det förebyggande arbetet är att ge stöd och utbildning till stadens medarbetare. Det kan handla om skol- och fritidspersonal, personal inom socialtjänsten, bostadsbolag och föreningsadministratörer. För att kunna upptäcka och fånga upp de som är i riskzonen är kunskap och utbildning en viktig byggsten.

Behöver du stöd, handledning eller råd?

Till följande kan du vända dig om du behöver råd och hjälp.

Rädda Barnens orostelefon

Du kan också höra av dig till Rädda Barnens Orostelefon. Den är främst till för att stödja anhöriga till individer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer. Även kommuner och organisationer kan vända sig till stödtelefonen för att få information, råd och stöd. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. De talar svenska, engelska, arabiska och kurdiska.

Du når dem på 020-100 200, måndag till fredag 9.00-12.00 och 13.00-16.00. Rädda Barnen ansvarar för orostelefonen på uppdrag av Nationella samordnaren. 

Rädda barnens orostelefon: 020-100 200

Kunskapsbank

I vår kunskapsbank har vi samlar här ett urval publikationer om radikalisering och våldsbejakande extremism. Syftet är att öka kunskap kring radikalisering och våldsbejakande extremism. Det ska även stärka förmågan att förebygga, förhindra och upptäcka olika former av radikalisering och systemhotande företeelser.

Kunskapsbank om radikalisering och våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vårt arbete mot våldsbejakande extremism

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender