Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Krisstöd vid allvarlig händelse

Krisstöd tar hand om människor i akut kris vid stora olyckor och katastrofer. Människor i akut kris kan få långvariga sociala och psykologiska problem i samband med en svår och oväntad händelse. Genom att snabbt ge stöd till dessa människor, kan man förebygga problemen.

Krisstöd kallades tidigare för POSOM.

Ständig beredskap

Krisstöd vid allvarlig händelse har beredskap dygnet runt. Individ- och familjeomsorgen ansvarar för Krisstödsverksamheten i Borås Stad. I den centrala krisstödsgruppen ingår även representanter från:

 • räddningstjänsten
 • kyrkan
 • polisen
 • primärvården
 • utbildningsförvaltningen

Oftast består krisstödsgrupperna av personer från skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, kyrkan, vårdcentralen och individ- och familjeomsorgen. 

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Kontakt vid behov av krisstöd vid allvarliga händelser

Dagtid på vardagar

Kvällar, veckoslut och helger

Sociala jouren, telefon: 112

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Krisstöd vid allvarlig händelse

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...