Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Allmän förvaltning

Allmänt; bolagsordning och ägardirektiv

Privilegier för Borås Stad 001:1PDF

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 002:1PDF

Församlingsindelning och samfällighet 003:1PDF

Gränsreglering mellan stadens församlingar 003:3PDF

Valkretsindelning 003:5PDF

Valdistriktsindelning 003:7PDF

Förbundsordning för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 004:1PDF

Stadgar för Lygnerns vattenvårdsförbund 005:1PDF

Stadgar för Ätrans vattenråd 005:5PDF

Stadgar för Viskans vattenråd 005:9PDF

Bolagsordning för Borås Stadshus AB 006:1PDF

Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:5PDF

Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:9PDF

Bolagsordning för Borås Djurpark AB 006:13PDF

Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 006:17PDF

Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:21PDF

Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 006:25PDF

Bolagsordning för Fristadbostäder AB 006:29PDF

Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder 006:33PDF

Bolagsordning för AB Toarpshus 006:37PDF

Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:41PDF

Bolagsordning för Kv Strömsdal 3 ABPDF

Ägardirektiv för Borås Stadshus ABPDF

Ägardirektiv för Borås Elnät ABPDF

Ägardirektiv för Borås Djurpark ABPDF

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings ABPDF

Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås ABPDF

Ägardirektiv för AB Bostäder i BoråsPDF

Ägardirektiv för Fristadbostäder ABPDF

Ägardirektiv för AB SandhultsbostäderPDF

Ägardirektiv för AB ToarpshusPDF

Ägardirektiv för Viskaforshem ABPDF

Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö ABPDF

Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:171PDF

Ägardirektiv för BoråsBorås TME ABPDF

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås ABPDF

Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB 006:193PDF

Bolagsordning för Akademiplatsen AB 006:199PDF

Ägardirektiv för Akademiplatsen ABPDF

Bolagsordning för Boras Waste Recovery AB 006:213PDF

Ägardirektiv för Boras Waste Recovery AB 006:219PDF

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolagPDF

Bolagsordning för Eolus 6 AB 006:247PDF

Borås kommuns vapen och flagga 009:1PDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Allmän förvaltning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol