Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sociala donationsfonder

Arbetslivsnämnden fördelar medel ur sociala fonder två gånger om året. Fonderna är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatpersoner med svårigheter i sin dagliga livsföring.

Vad är en social donationsfond?

En fond eller stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen har hand om och förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter.

Vilka sociala donationsfonder finns?

  • Borås Stads sociala samfond l och II
  • Stiftelsen Borås Kommunstyrelse samfond A
  • Asra och Edvard Björnssons donationsfond
  • Lovisa Svensson och Maria Fagerströms stiftelse
  • Finn Reimans donation
  • Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation
  • Borås Stads sociala samfond A
  • S A Wassbergs minnesfond
  • Stiftelsen JP Holmströms donationsfond

Vad är fonderna till för?

Fonderna är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatpersoner med svårigheter i sin dagliga livsföring.

Vem kan söka?

Du som privatperson folkbokförd i Borås Stad kan söka bidrag ur fonderna som kommunen har hand om.

Sociala donationsfonders ansökningsblankett

Ansökningsperiod

1 mars – 31 mars
1 september – 30 september

Utdelning ur fonden sker enbart till privatpersoner folbokförda i Borås Stad.

Ansökan

Inför fondansökan våren-20 är rutinen ändrad E-legitimation eller BankID/Mobilt BankID krävs.

Det är även en ny ansökningsblankett som gäller för ansökan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sociala donationsfonder

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol