Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

God man, förvaltare

God man eller förvaltare är vanligtvis en lekman utan specialistkunskaper. Du måste ha vissa allmänna kunskaper om hur samhället fungerar och en förmåga att ta reda på de förmåner eller bidrag som kan bli aktuella för den person som du ska ge stöd.

Det är ett krav att du kan hålla god ordning på kvitton och kan göra en årlig redovisning över de pengar du hanterar åt den person du hjälper. Många gånger kan en anhörig fungera bra som god man men ibland är det lämpligare med en utomstående.

Överförmyndaren kontrollerar dig via polisens belastningsregister, kronofogdens register och socialens register. Därefter kommer du att kallas till en kostnadsfri utbildning som Överförmyndarenheten anordnar.

Du kan också bli god man för ensamkommande barn. Just nu planeras dock ingen utbildning för den typen av uppdrag.

Läs mer på sidorna God man, förvaltare eller Ensamkommande barn. Där finns också en blanketter för att anmäla ditt intresse.

Du kan också ringa till Överförmyndarenheten på telefon 033- 35 70 00 eller e-posta till overformyndaren@boras.se.

Senast ändrad: 2019-01-22 13.56

Ändrad av:

Dela sidan: God man, förvaltare

g q n C