Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Resultat för hemtjänstgrupper 2022

I 2022 års undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har Socialstyrelsen bett alla som är 65 år och äldre, och som har minst två timmar hemtjänst i månaden, att säga vad de tycker om sin äldreomsorg. 61,8 % av dem som fick enkäten besvarade den.

Resultat för kommunala hemtjänstgrupper


Resultat för hemtjänstgrupper i privat regi

Osdal hemtjänst AB har inget resultat i brukarundersökningen 2022 på grund av för få svarande.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för hemtjänstgrupper 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender