Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser socialtjänst 2023

För åttonde året presenteras öppna jämförelser inom socialtjänsten.

Undersökningen görs av Socialstyrelsen och riktar sig till kommuner och stadsdelar i landet. Resultaten baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som besvarades av landets kommuner och stadsdelar under våren 2023.

Insamlingen av uppgifterna görs genom en webbenkät som berör områdena:

  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård
  • Motverka hemlöshet
  • Social barn- och ungdomsvård
  • Socialtjänstens krisberedskap
  • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • Stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Våld i nära relationer
  • Äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Borås Stads resultat

Borås Stads fyra förvaltningar, som arbetar med socialtjänstfrågor i olika delar, har gjort en gemensam analys av resultaten som visar på förbättringsområden. Varje förvaltning fördjupar sig också i de frågor som är specifika för respektive förvaltning.

Förvaltningarna har som mål att fortsätta att ta fram och utveckla gemensamma rutiner för samverkan när enskild brukare är aktuell inom flera verksamhetsområden samtidigt. Syftet med samverkan är alltid att se boråsarens bästa. Arbetet pågår kontinuerligt. För att uppmärksamma och avhjälpa fel och brister har en gemensam avvikelseprocess tagits fram. Under 2022 har arbete med implementering av processen pågått.

Vidare har samtliga förvaltningar under 2022 gått in i SAMSA (regionsgemensam IT tjänst för kommunikation för den enskilde) vilket underlättat och förbättrat kommunikationen mellan kommun och region. Ökad samverkan innebär en förbättrad service för Boråsaren.

Mer information

Är du intresserad av att se de olika verksamheternas resultat i detalj hittar du all data på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Resultaten redovisas var för sig för de olika områdena. Klicka på den underrubrik du är intresserad av.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser socialtjänst 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender