Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna jämförelser vård och omsorg för äldre 2022

För trettonde gången presenterade Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, gemensamt rapporten öppna jämförelser av vård och omsorg för äldre 2022. Rapporten syftar till att ge en bred bild av vården och omsorgen om äldre.

Resultatet är hämtat från bland annat brukarundersökningen som genomfördes våren 2022, officiell statistik och från nationella kvalitetsregister. Resultatet från brukarundersökningen har analyserats och handlingsplaner upprättades under hösten 2022 i syfte att förbättra identifierade utvecklingsområden.

Borås Stads resultat

Vård- och äldreförvaltningen gör en analys av resultatet för att se hur vården och omsorgen om äldre kan utvecklas och förbättras.

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2022, ett urval av frågor

Frågor

Borås 2021

Borås 2022

Medelvärde riket 2022

Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten

84

85

86

Andelen äldre på vård- och omsorgsboende gett positivt svar på frågan: Hur brukar maten smaka?

80

77

71

Andel äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds.

61

64

61

Andelen personer 75 och äldre med olämpliga läkemedel på vård- och omsorgsboende

8,0

7,6

6,4


Här ser du hela resultatet för Öppna jämförelser vård och omsorg för äldre 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (observera att rapporten ligger en bit ner på sidan)

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser vård och omsorg för äldre 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender