Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansöka om stöd vid missbruk

Det finns stöd och hjälp som du kan få direkt, andra insatser är biståndsbedömda. I dessa fall måste du först ansöka om stöd. En utredning görs av ditt behov, innan ett beslut tas om vilken hjälp du kan få.

Mottagningsenheten för unga vuxna/ vuxna

Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna tar emot ansökningar och frågor.

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Telefonnummer: 033-35 70 00 (fråga efter den gemensamma mottagningsenheten för vuxna)

Måndag till fredag: 13.00-14.30

Postadress:

Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Vuxen
501 80 Borås

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka om stöd vid missbruk

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender