Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hjälp med boendet

Boendesociala enheten på socialtjänsten kan ge dig råd och stöd i hur du söker bostäder. De kan hjälpa dig med råd ifall du riskerar att bli bostadslös.
En följd av att ha problem med beroende är att många själva inte lyckas skaffa sig eller behålla ett boende. Borås Stad kan i vissa fall hjälpa till att ordna en tillfällig lösning, tills du klarar att ordna ett boende på egen hand. I Borås Stad finns också olika boenden för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Boendesociala enheten

Boendesociala enheten är en av kommunens verksamheter. Vi erbjuder stöd till dig som inte kan ta del av de insatser du behöver på grund av att du i dagsläget inte får en bostad på egen hand. Om du har ett biståndsbeslut kan vi hjälpa till med andrahandskontrakt i mån av tillgång. Målet är att du så småningom ska klara det egna boendet och få en lägenhet med eget hyreskontrakt. Om du behöver kan du få stöd och tillsyn i boendet.

Vem riktar sig boendesociala enheten till?

Boendesociala enheten riktar sig till dig som är 18 år eller äldre och har problem med missbruk eller beroende av alkohol eller droger, och som av olika anledningar inte har möjlighet att ordna ett boende själv.
Boendesociala enheten finns på telefon: 076-6306322

Hur kan jag få hjälp?

Om du vill få hjälp och stöd kontakta mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna. Vi tar också emot ansökningar.

Mottagningsenheten nås varje vardag mellan klockan 13.00–14.30 och du når den via telefon.

Avgifter

Boendesociala enheten är en biståndsbedömd SoL-insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till deras stöd eller inte. Om du får beviljat stöd så är det är avgiftsfritt.

Klintesväng (tidigare Biskopsmössan)

Klintesväng är ett drogfritt biståndsbedömt boende för hemlösa som har beroende- och/eller missbruksproblem. På Klintesväng erbjuds du ett tillfälligt boende tills du har hittat en mer långsiktig lösning. Personalen kan hjälpa dig att ta kontakt med olika myndigheter för att få hjälp. Du erbjuds frukost och kvällsmat mot en avgift.

Vem riktar Klintesväng till?

Klintesväng riktar sig till dig som är 20 år eller äldre, har problem med akut hemlöshet och missbruk av alkohol eller andra droger.

Personal

Personalen har lång erfarenhet inom området och erbjuder dig stöd, hjälp och vägledning. Klintesväng har personal dygnet runt.

Lokaler

Klintesväng har plats för 19 personer.

Avgifter

Klintesväng är en biståndsbedömd SoL-insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Om du får beviljat stöd så är det avgiftsfritt. Det du betalar för själv är måltider och boende.

Hur kan jag få hjälp?

Om du vill få hjälp och stöd kontakta Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna. Mottagningsenheten tar emot ansökningar om behandling och boende för personer med missbruksproblematik.

Mottagningsenheten når du varje dag mellan klockan 13.00–14.30 via Borås Stads växel.

Borås Stads växel telefon: 033-35 70 00.

Kaptensgatan

Kaptensgatan är ett boende med 40 lägenheter. Det finns personal på plats dagtid och det serveras tre måltider per dag. 

Målet med verksamheten är att:

  • minimera missbruket
  • boende ska få ökad livskvalitet och bättre hälsa
  • varje boende ska få så god omsorg som möjligt.

Vem riktar sig Kaptensgatan till?

Kaptensgatan riktar sig till dig som är 20 år eller äldre och har problem med missbruk eller beroende av alkohol eller droger. Du har fysisk eller psykisk ohälsa som utifrån ett missbruk gör att du har behov av stöd för att klara ditt boende.

Avgifter

Kaptensgatan är en biståndsbedömd SoL-insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Om du får beviljat stöd så är det är kostnadsfritt. Hyresgäster på Kaptensgatan tecknar ett andrahandskontrakt och du betalar därmed din egen hyra.

Hur kan jag få hjälp?

Om du vill få hjälp och stöd kontakta mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna. Mottagningsenheten tar emot ansökningar gällande behandling och boende för personer med missbruksproblematik.

Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna nås varje dag mellan klockan 13.00–14.30 via Borås Stads växel.

Borås Stads växel: 033-35 70 00.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hjälp med boendet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender