Meny

Meny

Hjälp med boendet

En följd av att ha problem med beroende är att många själva inte lyckas skaffa sig eller behålla ett boende. Borås Stad kan i vissa fall hjälpa till att ordna en tillfällig lösning, tills du klarar att ordna ett boende på egen hand. I Borås Stad finns också olika boenden för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Boendesociala enheten

Boendesociala enheten är en av kommunens verksamheter. Vi erbjuder stöd till dig som inte kan ta del av de insatser du behöver på grund av att du i dagsläget inte får en bostad på egen hand. Om du har ett biståndsbeslut kan vi hjälpa till med andrahandskontrakt i mån av tillgång. Målet är att du så småningom ska klara det egna boendet och få en lägenhet med eget hyreskontrakt. Om du behöver kan du få stöd och tillsyn i boendet.

Vem riktar sig boendesociala enheten till?

Boendesociala enheten riktar sig till dig som är 18 år eller äldre och har problem med missbruk eller beroende av alkohol eller droger, och som av olika anledningar inte har möjlighet att ordna ett boende själv.

Hur kan jag få hjälp?

Om du vill få hjälp och stöd kontakta mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna. Vi tar också emot ansökningar.

Mottagningsenheten nås varje vardag mellan klockan 13.00–14.30 via
Borås Stads växel på telefon: 033-35 70 00.

Avgifter

Boendesociala enheten är en biståndsbedömd SoL-insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till deras stöd eller inte. Om du får beviljat stöd så är det är avgiftsfritt.

Biskopsmössan

Biskopsmössan är ett drogfritt akutboende. På Biskopsmössan erbjuds du ett tillfälligt boende tills du har hittat en mer långsiktig lösning. Personalen kan hjälpa dig att ta kontakt med olika myndigheter för att få hjälp. Du erbjuds frukost och kvällsmat mot en avgift.

Vem riktar Biskopsmössan till?

Biskopsmössan riktar sig till dig som är 20 år eller äldre och har problem med hemlöshet och missbruk av alkohol.

Personal

Personalen har lång erfarenhet inom området och erbjuder dig stöd, hjälp och vägledning. Biskopsmössan har personal dygnet runt.

Lokaler

Biskopsmössan har plats för totalt 19 personer. 7 av dessa platser gäller akut övernattning.

Avgifter

Biskopsmössan är en biståndsbedömd SoL-insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Om du får beviljat stöd så är det avgiftsfritt. Det du betalar för själv är måltider och logi.

Hur kan jag få hjälp?

Om du vill få hjälp och stöd kontakta Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna. Mottagningsenheten tar emot ansökningar om behandling och boende för personer med missbruksproblematik.

Mottagningsenheten når du varje dag mellan klockan 13.00–14.30 via Borås Stads växel på telefon: 033-35 70 00.

Kaptensgatan

Kaptensgatan är ett boende med 40 lägenheter. Det finns personal på plats dagtid och det serveras tre måltider per dag. 

Målet med verksamheten är att:

  • minimera missbruket
  • boende ska få ökad livskvalitet och bättre hälsa
  • varje boende ska få så god omsorg som möjligt

Vem riktar sig Kaptensgatan till?

Kaptensgatan riktar sig till dig som är 20 år eller äldre och har problem med missbruk eller beroende av alkohol eller droger. Du har fysisk eller psykisk ohälsa som utifrån ett missbruk gör att du har behov av stöd för att klara ditt boende.

Avgifter

Kaptensgatan är en biståndsbedömd SoL-insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslutat om du har rätt till stöd eller inte. Om du får beviljat stöd så är det är kostnadsfritt. Hyresgäster på Kaptensgatan tecknar ett andrahandskontrakt och du betalar därmed din egen hyra.

Hur kan jag få hjälp?

Om du vill få hjälp och stöd kontakta mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna. Mottagningsenheten tar emot ansökningar gällande behandling och boende för personer med missbruksproblematik.

Mottagningsenheten för unga vuxna/vuxna nås varje dag mellan klockan 13.00–14.30 via Borås Stads växel på telefon: 033-35 70 00.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-20 10.38

Ändrad av:

Dela sidan: Hjälp med boendet

g q n C

p

Kontakt