Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostadslös

Alla kommuner i Sverige har ansvar för att se till att det finns bostäder i kommunen. Däremot har socialtjänsten inget ansvar för att lösa bostadslöshet i allmänhet.

I första hand är det ditt eget ansvar att skaffa en bostad. Det betyder att du behöver göra allt du kan för att hitta en egen bostad.

Råd och stöd för att hitta bostad

På Borås Stad finns en boendecoach. Av boendecoachen kan du få råd och stöd i att hitta en bostad. Boendecoachen stöttar dig ifall du riskerar att bli bostadslös eller om du har svårt på egen hand att skaffa en bostad. Om du önskar komma i kontakt med boendecoachen kontaktar du den på de kontaktuppgifter som du finner nedan.

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Kontaktuppgifter till boendecoachen

Telefonnummer: 0768-88 51 76

 • Måndag-torsdag 08:00–17:00
 • Fredag 08:00–15:00

Vem kan få hjälp för att få en bostad?

Socialtjänsten har möjlighet att hjälpa till att finna bostad och det stödet ges till personer som av olika skäl inte kan få ett eget bostadskontrakt. Biståndet är långsiktigt och ges endast under följande förutsättningar:

 • Du är helt bostadslös.
 • Du har svårt att på egen hand skaffa bostad på grund av exempelvis hyresskulder eller betalningsanmärkningar.
 • Du ska själv ha sökt flera bostäder under en lång tid utan att lyckas. Dessutom behöver du kunna redogöra för hur du sökt.
 • Du ska också tillhöra någon av de målgrupper som socialtjänsten har ett särskilt ansvar för. Det kan vara personer med funktionsvariation eller äldre personer.
 • Du har eller behöver andra insatser från Borås Stad som till exempel boendestöd, insatser genom LSS eller hemtjänst.

Att ansöka om hjälp

Om du uppfyllt alla krav kan du ansöka om att få hjälp med att hitta en bostad. Vi kommer då att börja en utredning. Utredningen kan ta lång tid. Under tiden som utredningen pågår ska du själv fortsätta att söka bostad eller ta hjälp av boendecoachen. Efter avslutad utredning får du ett beslut på om vi kan hjälpa dig. Om du inte är nöjd med beslutet så har du möjlighet att överklaga det.

Är ditt behov akut?

Om du står helt utan bostad kan du få bo på vårt Akutboende på Badhusgatan. Det är ett akutboende där man bor natt för natt. Akutboendet erbjuder boende om det finns plats. Du kan bo där under tio nätter utan något beslut. Därefter behöver du ansöka om bistånd för att få möjlighet att bo där fler nätter.

Inom Borås Stad finns en enhet som arbetar med vräkningsförebyggande Länk till annan webbplats. frågor.
Vi har också kollegor som arbetar med boendesociala Länk till annan webbplats. frågor och vi har ett akutboende som kallas för akutboendet Badhusgatan Länk till annan webbplats..

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Vardagar

Telefonnummer: 033-35 70 00 (fråga mottagningsgruppen för vuxna)

 • Måndag-torsdag 08:00–17:00
 • Fredag 08:00–15:00

Kvällstid, natt, veckoslut och helger

 • Måndag: 00:00-08:00
 • Tisdag till torsdag: 17:00-08:00
 • Fredag: 15:00-00:00
 • Lördag och söndag: 00:00-00:00

Telefon: 112 (Be att få tala med sociala jouren i Borås)

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostadslös

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender