Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen

Ett barn som går mellan två vuxna och håller dem i handen.

Jourhem
Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma kan i det första akuta skedet behöva komma till ett jourhem tills vi har utrett barnets behov. Det kan vara i en kortare period eller till dess att vi har hittat en mer långsiktig lösning.

Ett barn som hänger upp en jacka på en krok.

Familjehem
Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma kan få komma till ett familjehem. Familjehemmet öppnar sitt hem och sin familj för barnet.

En flicka som gungar på en gunga som hänger från ett träd.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskon i sitt hem, vanligtvis en till två helger i månaden. Ibland är det för att barnen behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det för att en förälder som behöver avlastning.

Unddomar som sitter på en bänk och pratar.

Extravuxen
 Extravuxen är en ny insats för ungdomar från 13 år. Ungdomen och du som extravuxen tillsammans bestämmer hur kontakten ser ut. Insatsen innebär att hitta på saker tillsammans men också att vara stöttande och kunna samtala om svåra saker med ungdomen.

En pojke som sitter på en bänk och tittar ut över Viskan.

Kontaktperson
Som kontaktperson är du ett stöd i vardagen åt ett barn eller en ungdom. Uppdraget är anpassat efter barnets eller ungdomens behov och varierar därför mycket. Vanligtvis träffas ni utanför hemmet en gång i veckan.

Text: Intresseanmälan

Intresseanmälan
Är du intresserad av att bli familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och extravuxna till barn och ungdomar. Gör en intresseanmälan och få mer information.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Familjehem, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender