Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Familjehem

Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma kan få komma till ett familjehem. Familjehemmet öppnar sitt hem och sin familj för barnet.

Vad är ett familjehem?

Ett familjehem är en familj som har tid, lust och kraft att hjälpa någon annans barn. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har.

Vem kan bli familjehem?

Olika slags familjehem behövs eftersom behoven ser olika ut. Hem i lägenhet, hus på landet, ensamstående eller stor familj, äldre eller yngre, arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund. Allt detta kan variera så länge familjehemmet har utrymme, tid och tålamod.

Ingen tidigare erfarenhet av att ha varit familjehem krävs eftersom du erbjuds utbildning och löpande handledning.

Vilka är barnen?

Barn som behöver ett familjehem har en sak gemensamt: deras föräldrar kan av olika orsaker inte ge den trygghet och det hem de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller lida av någon psykisk sjukdom. Barnen är mellan 0-18 år.

Innan ett barn flyttar in i ett familjehem får familjehemmet information om barnet för att på bästa sätt förstå barnet och kunna tillgodose hens behov.

Hur går det till att bli familjehem?

När ni anmält ert intresse att bli familjehem gör en familjehemssekreterare en utredning. För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi gör hembesök samt intervjuer med er. Vi gör också kontroller i polis- och socialregister samt i kronofogdens register.

Tillsammans med familjehemssekreteraren förs en dialog kring vilket barn som kan passa i familjen. Familjehemmet har alltid möjlighet att tacka nej till ett erbjudet uppdrag. Uppdragets längd kan variera beroende på barnets behov.

Som familjehem får ni:

 • Stöd av erfarna familjehemssekreterare
 • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer
 • Utbildning och regelbunden handledning

Samarbete med familjen och socialtjänsten

Ni behöver kunna förhålla er till flera olika samarbetspartners, inte bara socialtjänsten utan också barnets föräldrar och nätverk, sjukvård, skola och många fler. Kontakten och samarbetet med barnets föräldrar och släkt är en viktig del i uppdraget som jourhem.

Som jourhem har ni ansvar för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns till hands om ni behöver vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det, och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Är du intresserad?

Kontakta Familjehemsenheten:

Epost: goreninsats@boras.se

Telefon: 0768-88 55 75

Facebook: @familjehemsenhetenborasstad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Familjehem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
 • Surfplatta

  Stort intresse för att låna surfplattor – anmälan stängd

  Publicerad

  Det var ett stort intresse när anmälan för seniorer att låna en surfplatta idag öppnade. Det fanns ett begränsat antal och nu är alla surfplattor utlånande.
Ikon: Kalender

Kalender