Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Våld i nära relationer

Har någon som står dig nära skrämt, hotat eller använt våld mot dig? Bor du med någon som förstört dina saker eller kontrollerat dig? Känner du dig ofta osäker och rädd? Försöker någon begränsa din frihet eller dina möjligheter att själv välja kompisar eller partner?

Vad är våld i nära relation?

Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån knappt märkbara handlingar till grova brott. Det kan vara allt ifrån att bli konstant förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot.

Vilken hjälp finns att få?

Relationsvåldsenheten möter personer över 18 år bosatta i Borås Stad som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation och utifrån det behöver stöd. Relationsvåldsenheten arbetar med skyddsbedömningar, utredning av våld och stödinsatser.

Om du är under 18 år kan du vända dig till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Så ansöker du

Som våldsutsatt kan du söka stöd hos oss på socialtjänstens Relationsvåldsenhet och då inleder vi en utredning.

Vad innebär en utredning?

Att utreda innebär att samla information för att få kunskap om vad du behöver utifrån din situation. Informationen utgör ett beslutsunderlag och socialtjänsten kan bevilja eller avslå din ansökan.

När vi på Relationsvåldseneheten utreder våld och konsekvenser av våld talar vi först och främst med dig. Ibland, beroende på vad ansökan gäller, kan Relationsvåldseneheten få en mer komplett bild av behoven om vi också kan tala med andra myndigheter. Det sker alltid i samråd med dig. Har du kontakt med andra enheter inom socialtjänsten i Borås Stad vill vi gärna ha tillåtelse att tala med dem för att samordna eventuella insatser.

Ibland är situationen akut, till exempel om du har ett skyddsbehov. Relationsvåldenheten kan utreda båda akuta och långsiktiga behov. Relationsvåldsenheten gör skyddsbedömningar.

Vad händer efter utredningen?

Om Relationsvåldsenheten bedömer att du har ett behov av socialtjänstens hjälp för att uppnå skälig levnadnivå har du rätt till det. En insats du kan bli beviljad kan exempelvis vara en placering på ett skyddat boende, stödsamtal eller en kontaktperson. Insatsen utformas utifrån vad du behöver.

Överklaga beslutet

Om du inte får det du ansöker om kan du överklaga beslutet. Då avgör Förvaltningsrätten om du har rätt till det du ansökt om.

Frivilligt och under sekretess

Det är alltid frivilligt att ha kontakt med Relationsvåldseneheten och du kan när som helst ta tillbaka din ansökan. Då avslutas utredningen.

Sekretess betyder att den som tar kontakt med socialtjänsten inte behöver vara rädd att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter om dig lämnas inte till någon om du inte ger ditt samtycke till det.

Stöd och råd

Utöver att utreda behov kan Relationsvåldseneheten hjälp dig med råd och stöd utifrån din situation som våldsutsatt.

Andra organisationer som erbjuder stöd

Nedan finns också kontaktuppgifter till andra verksamheter där du kan få olika former av stöd. Du kan vara anonym.

Utväg Södra Älvsborg
Utväg arbetar för att stoppa relationsvåldet och erbjuder stöd till barn, kvinnor och män.
Webbplats: Utväg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinno- & tjejjouren Borås
Telefon: 010-45 50 365
E-post: info@ktjboras.se
Webbplats: ktjboras.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen
Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot och våld. Samtalen är kostnadsfria och syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50
Webbplats: kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

RFSL:s brottsofferjour
Telefon: 020-34 13 16

Terrafem
Terrafem är ett nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld.
Webbplats: terrafem.org Länk till annan webbplats.

Webbplatsen våld i nära relationer
valdinararelationer.se Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Våld i nära relationer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol