Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Om du är bosatt eller arbetar i Borås och har behov att rådgöra kring frågor kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck kan du vända dig till Borås Stads kontaktgrupp för ärenden av hederskaraktär.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att kontrollera eller straffa en person som riskerar att skada eller har skadat familjens heder. Förtrycket och våldet påverkar en persons handlingsutrymme genom kontroll och begränsningar. Det kan innebära allt från begränsningar i vardagen till hot om våld och våld. Exempel på detta kan vara att:

 • inte få välja partner själv
 • inte få bestämma själv över sin framtid och sitt liv
 • inte få bestämma själv vilka kläder man har på sig
 • inte tillåtas delta i simundervisning och idrott
 • inte få gå ut själv
 • inte få välja umgänge eller delta i aktiviteter utanför skolan
 • bli utfryst från familjen om man inte gör vad som förväntas
 • pressas eller tvingas att gifta sig mot sin vilja
 • utsättas för hot eller elaka kommentarer
 • utsättas för olika former av våld
 • utsättas för dödshot.

Alla exempel ovan behöver inte stämma in för att en person ska vara i behov av stöd och skydd.

Misstänker du att du är utsatt?

Om du känner igen dig i beskrivningen och vill ha råd och stöd kan Borås Stad erbjuda hjälp. Borås Stad arbetar aktivt med att alla utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få det stöd och skydd som dem behöver och har rätt till enligt svensk lagstiftning.

Vilken hjälp finns att få?

Är du under 18 år ska du vända dig till Mottagningsgruppen för barn och unga.

Är du över 18 år ska du vända dig till Relationsvåldsenheten.

Hus och person

Öppettider och telefontider

Vardagar på dagtid

 • Måndag till torsdag: 08:00-12:00 och 13:00-17:00
 • Fredag: 08:00-12:00 och 13:00-15:00

Telefon: 033-35 31 31

Kvällstid, natt, veckoslut och helger

 • Måndag: 00:00-08:00
 • Tisdag till torsdag: 17:00-08:00
 • Fredag: 15:00-00:00
 • Lördag och söndag: 00:00-00:00

Telefon: 112 (Be att få tala med sociala jouren i Borås)
E-post: socialajouren@boras.se

duva som flyger iväg.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hedersrelaterat våld och förtryck

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender